Andre astmamedisiner

Natriumkromoglikat har en sammensatt antiallergisk virkemåte og hjelper mange å forebygge astmaforverrelser ved allergeneksponering og anstrengelser.

Preparater
Lomudal (Aventis Pharma) er  avregistrert i 2003, men kan skaffes på registtreringsfritakelse

Anti- leukotriener (Leukotrienreseptorantagonister)
Dette er en  relativt ny type medisiner mot astma og har vist seg å være til god hjelp til å forebygge astma hos mange – ved regelmessig bruk.

Preparater
Det kan komme nye preparater som ikke står i denne listen)

Singulair (MSD)