Diagnosen av astma hos voksne (egentest)

Hvis du har hatt pusteproblemer som likner litt på astma i noen uker eller mer, bør du ha åpnermedisin og en PEF for hjemmebruk ("MiniPEF) tilgjengelig for å få til hele egentesten.

Dette er en test som kan brukes for å finne ut hvor sannsynlig pusteplager dreier seg om astma (asthma bronchiale). Den bygger dels på forskning og validering (utprøving) av egentest og spørreskjema for barn og dels på erfaring gjennom mange års arbeid med astma.

Tenk nøye gjennom hvor ofte du opplever noe av det følgende (klikk i ruten for det som passer for deg).

(her må man konstrurere et eget skjema - hvis man da skal ha dette med)