Individuelle behandlingstiltak ved alvorlig astma

I en ny og grundig etterundersøkelse i Canada (Li et al 2012) ble astmaforeløpet til over 31000 barn og unge mellom 2 år og 17 år evaluert. De studerte spesielt de pasientene som hadde vært innlagt i sykehus for øyeblikkelig hjelp.

Forskerne konkluderte at vanlige (standard) behandlingsprogram fungerte godt for de fleste ,men ikke godt nok for et betydelig antall risikopasienter (16-17%). Det gjaldt både behandlingstiltakene i sykehuset og særlig oppfølgingen etter utskrivning.

Konklusjonen passer godt med erfaringene fra det opprinnelige Voksentoppen  før det spesialsykehuset ble nedlagt.

De standard behandlingsprogrammer som var fulgt er slik de er presentert i denne nettsiden og er i henhold til det som anbefales av det nasjonale helseinstituttet i USA (National Asthma Education and Prevention Program, 2007) og Global Initiative for Asthma(2009) og Global Initiative for Asthma.Global strategy for the diagnosis and management of asthma in children 5 years and younger (2009). Se lenkene i litteraturlisten.

Siden disse programmene ikke strakk til for såpass mange pasienter, presenterer forfatterne tillegg av anbefalinger i tabeller som lett kan trykkes ut for bruk av behandlende leger.

Det anbefales at disse studeres av både fastlege og sykehuslege som har risikopasienter som kan trenge individuelle behandlingsprogrammer.

Litteratur:

Global Initiative for Asthma (2009): GINA report, global strategy for asthma management and prevention. Published 2009

Global Initiative for Asthma (2009): Global strategy for the diagnosis and management of asthma in children 5 years and younger ( 2009). Nettversjon

Li P, To T, Parkin PC et al, (2012): Association Between Evidence-Based Standardized Protocols in Emergency Departments With Childhood Asthma Outcomes:  A Canadian Population-Based Study. Arch Pediatr Adolesc Med. 2012;1-7. Nettversjon 

National Asthma Education and Prevention Program. (2007/: NAEPP Expert Panel Report 3: guidelines for the diagnosis and management of asthma. Nettversjon

(Sist oppdatert  3. august 2012, Kjell Aas©)