Barnehage

24 treff i kategorien
22 artikler
2 spørsmål & svar
La barn utsettes minst mulig for parfyme
Mange foreldre har henvendt seg til denne nettsiden og til www.inneklima.com med fortvilelse og hjelpeløshet over at barna deres stadig utsettes for parfymedunster som ofte gjør dem syke. Foreldre...
Radon i barnehagen?
Radon er en radioaktiv edelgass som kan gi lungekreft. Radon ("radondøtre") dannes ved nedbrytning av naturlige radioaktive stoffer som kan finnes over alt i grunnen under oss. I Norge er det mange...
Parfymefri barnehage - et skritt på veien.
Det er velkjent at mange med astma har hyperreaktive (overirritable) luftveier slik at de blir syke av sånt som lukter parfyme og andre duftstoffer (som blomsterduft, malinglukt m.v.). I spesialbar...
Helse, miljø og trivsel i barnehagen. Veileder
Veileder om Helse, miljø og trivsel i barnehagen Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn ( NFBIB )  har i samarbeid med Kunnskapsdepartementet og Sosial- og helsedirektoratet utarbeidet en  veiled...
Allergi mot dyr i barnehage og skole.
Allergi mot  dyr er miljøhemming. Det stiller krav til barnehage og skole . Allergi mot dyr   er  en vanlig  årsak til plager og sykdom hos  både barn og voksne. Slik allergi hører til de hissigste...
Helse, miljø og sikkerhet (HMS ) i barnehager
HMS for barnehager . HMS for barnehager   er et nytt nettsted som er lagd for   å bidra til at barnehagen: får mer igjen for investeringene  involverer bidrag fra medarbeidere og foresatte i...
Gladmelding! Ny allergibarnehage er åpnet!
Ny allergibarnehage er åpnet på Ekeberg i Oslo!    Brumlebassen barnehage er en privat avdelingsbarnehage med 12 plasser fra 1-3 år. Brumlebassen åpnet 12. september 2005 og er et av altfor få...
Mat i barnehagen
  Sunn kost og hensyn til matintoleranser I barnehagen må barna få mat. Barnehagen sørger for å gi barna sunn og riktig mat. Mange barn er imidlertid allergiske mot en eller flere matvarer eller ha...
Naturbarnehage
Barnehage i naturen Det er herlig å oppleve naturbarnehager i funksjon. De gledesfylte aktivitetene i skog og mark og alle de små og store oppdagelsene som barna gjør der, skaper nok mange...
Lek og fysisk aktivitet
Lek er ikke bare for å ha det morsomt.  Gjennom forskjellige leker får barn viktige kunnskaper og ferdigheter, og de kan få utløp for energi og følelser på en positiv måte.  Barn er kreative, og...
Materialer for barna
Materialer til forming og lek    Mennesket er kreativt. Barn er særlig kreative. Det å lage noe, å skape noe gir en egen glede og tilfredsstillelse. Det er også en viktig læringsprosess og fint for...
Uteområdet for barnehagen. Sjekkliste
Uteområdet. Uteareal Inngangsparti Uteområdet og inngangspartiet kan spille en stor rolle for kvaliteten av innemiljøet/inneklimaet. Luftkvaliteten Forurensninger fra nærliggende forurensningskilde...
Godt innemiljø i barnehagen
* En barnehage er god bare hvis personalet er godt og innemiljøet er godt. * Er innemiljøet dårlig, er barnehagen dårlig! * Kvaliteten på innemiljøet avhenger av beliggenhet, utforming og kvalitet...
Klager og saksgang for klager
Hvis foreldre opplever at forhold i barnehagen er klanderverdige  for barn eller spesielt for deres eget barn, skal dette i første omgang tas opp med barnehagens leder. Hvis det dreier seg om...
Barnehageloven, forskrifter, veiledninger
Klare krav og gode råd! Personalet i barnehagen må forholde seg til en rekke lover, forskrifter og vedtekter. For foreldre kan det være godt å vite litt om dette. Her i barnehageserien omtales noen...
KSM Barnehager og skoler. Vurdering av innemiljøet med KSM
KSM BARNEHAGE og SKOLE Kvalifisert skjønn metoden for BARNEHAGER og SKOLER til kartlegging av innemiljø i alle bruksrom der. ·         normale sanser ·         sunt vett ·         enkel måling av...
Rammeplan for barnehager
Ny (2006) rammeplan for barnehager.   Det er utarbeidet et omfattende dokument  " Rammeplan for barnehagen". Den sies å  fungere som en slags "bibel" for barnehagene. Den inneholder mye til...
Spesialbarnehager for allergi og astma o.l.
Spesialbarnehager Det er opprettet noen få spesialbarnehager for barn med overfølsomhet, men slike tilbud er en fjern drøm for de fleste som har barn i barnehagealderen. Personal i andre barnehager...
Magesjau (farang) i barnehagen
Mage- og tarminfeksjoner i barnehagen Dette er infeksjoner som kan skape store problemer hos barnehagebarn og i barnehagen. Om sommeren er det gjerne både virus- og bakteriesmitte (Salmonella) som...
Barnehagen og infeksjoner
Forkjølelser. Luftveisinfeksjoner. Feber Alle småbarn må gjennom en god del infeksjoner og særlig i luftveiene ("forkjølelser").  Mange blir smittet i barnehagen. Dårlig inneklima  i barnehagen øke...
Utfordringer i barnehagen
Mange utfordringer Barnehagene, både personalet og barna der, har utfordringer i hopetall. Der er det barn med forskjellige personligheter, som skal utvikle seg i forskjellige retninger. Der er bar...
BARNEHAGESERIE
Barnehageserie Barnehager er viktige både for barna selv, for familien og samfunnet. I en bok om barn med allergi, astma, eksem1/står det (side 11) "Barnehagen er en barnesak + en familiesak + en...