Graviditet

3 treff i kategorien
3 artikler
0 spørsmål & svar
Risiko ved bruk av Paracetanol, Paracet og liknende i svangerskapet!
Risiko ved bruk av Paracetanol, Paracet og liknende i svangerskapet! I en artikkel i Clin Exp Allergy [1]   blir det vist at bruk av smertestillende midler som  Paracet ®,  Paracetanol ® og annet s...
Presseklipp: Antihistaminbruk under graviditet og amming
Presseklipp: Antihistaminbruk under graviditet og amming Kan noen antihistaminer skade fosteret eller brystbarnet? Sammenfatning: Studier viser  at det finnes noe, men ikke tilstrekkelig grunnlag f...
Medisiner ved graviditet
Graviditet og medisinbruk ved allergier og/eller astma I 2005 ble det født 56 756 barn i Norge i henhold til  Statistisk sentralbyrå .  Gjennomsnitlig fødealder har de siste 10 år vært 28-29 år. De...