Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

No image
Gresspollenallergi

Årets pollensesong er over

No image
lg Dato publisert: Sist oppdatert:
I dag går årets siste pollenvarsel for i år ut fra Pollenvarslingen. Her er en kort oppsummering av pollensesongen 2015.

Det kjølige og fuktige været i vår- og sommersesongen over store deler av landet førte til at årets pollenregistreringer har ligget godt under gjennomsnittet for siste ti år.

Dataene for pollensesongen 2015 er ennå ikke helt ferdigbehandlet fra forskerne i Trondheim, men noen konklusjoner kan vi trekke allerede.

• Etter en ny mild vinter startet hasselpollensesongen 11. februar i Ørsta, 17 døgn tidligere enn tiårs-gjennomsnittsdatoen for området.

• Orepollensesongen startet først i Bergen 15. februar, her 14 døgn før gjennomsnittet.

• Kjølig og fuktig vår- og forsommervær over store deler av landet ga bjørkepollenmengder i spredning godt under gjennomsnittet for de fleste stasjonene. Lillehammer hadde høyest årssum, mens Tromsø hadde den laveste blant stasjonene.

• Mye kaldt og fuktig vær i juli førte til lave registreringer av gresspollen, særlig for Vestlands-stasjonene, mens høytrykket og påfølgende varmebølgen i siste halvdel av august forsinket avslutningen av gress- og burotpollensesongen noen døgn i forhold til det vanlige.

- Vi så en tidlig start på årets pollensesong med hasselpollen som ble registrert 17 døgn tidligere enn gjennomsnittet, men samlet sett har det vært en ganske mild sesong i år. En våt og kald vår, samt en fuktig  sommer ga lavere registreringer av bjørk og gress i store deler av landet  forteller pollenanalytiker Trond Einar Brobakk i NAAFs pollenvarsling.

Årets siste pollenvarsel går ut i dag, fredag 28. august.

Årsrapporten vil komme på NAAFs hjemmesider og Pollenvarslingen for Norge på pdf-format rundt 1. desember. Registrering gjenopptas i overgangen januar/februar 2016, og varsling starter ved begynnelsen på ore- og hasselblomstringen.