Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

No image
Gresspollenallergi

Årets pollensesong er over

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
NAAF sender i dag ut årets siste pollenvarsel. Dataene for pollensesongen 2016 er ennå ikke helt ferdigbehandlet fra forskerne i Trondheim, men noen konklusjoner kan vi trekke allerede.

En fullstendig årsrapport vil foreligge i november da alle telledataen er ferdigbehandlet. NAAFs pollenanalytikere laget en kort oppsummering av hovedtrekk fra pollensesongen 2016.

  • Orepollen ble målt første gang 8. mars i Trondheim. Det er dagen etter gjennomsnittsdatoen her.Tilsvarende dato i Oslo var skuddårsdagen 29. februar, ti døgn før gjennomsnittet for stasjonen.
  • Bjørkepollen hadde en noe senere start i flere deler av landet. I Oslo ble bjørkepollen registrert 27.april, noe som tre dager senere enn gjennomsnittet. Bergen fikk ikke bjørkepollen før 5.mai, hele ti døgn etter gjennomsnittsdatoen. I Trondheim startet bjørkepollen samme dato som i Oslo, 27.april, men i Trondheim tilsvarer datoen vel en uke tidligere oppstart enn vanlig.
  • Gresspollensesongen startet 6. juni i Oslo og Bergen. Det er to døgn senere enn vanlig i Oslo og 12 døgn tidligere enn vanlig i Bergen.  I Trondheim startet sesongen 16. juni, som er en uke etter gjennomsnittet for stasjonen.
  • For Nord-Norge var sesongen generelt preget av uvanlig lave spredningstall for de fleste pollentypene. 

Flere forskere hevder at «grønne» vintre og varme, tørre somre vil komme hyppigere i Norge i tiden framover.

-  For pollenallergikere generelt vil det i så fall bety tidligere start på sesongene, og dermed lengre eksponering mot allergenene, forteller pollenanalytiker Hallvard Ramfjord i NAAFs pollenvarsling.

- Gresspollenallergikere vil ved slike forhold imidlertid kunne oppleve en lettere siste del av gressblomstringen, avslutter han.