Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

No image
Fakta om pollenallergi

Dyrere med forurensende dieselbil – steg i riktig retning

Dato publisert: Sist oppdatert:
Den rødgrønne regjeringen har i forslaget til statsbudsjett tatt et steg i riktig retning ved å øke vrakpanten for forurensende dieselbiler og gjøre dieselbiler uten partikkelfilter dyrere i bruk, mener Norges Astma- og Allergiforbund.

– Dette retter opp noe av fadesen etter at engangsavgiften ble endret i fjor. Denne vektla nemlig kun utslipp av klimagasser. Fortsatt mangler også stimuli til lite utslipp av nitrogenoksider som er et nesten like stort problem som partikler i norske byer, sier generalsekretær Geir Endregard i NAAF.


– Neste skritt må bli å justere engangsavgiften og årsavgiften slik at de er samstemte. Regjeringen må sikre at en og samme bil favoriseres både ved kjøp og bruk. Da må lokale forurensninger gjelde minst like mye som utslipp av klimagasser, for det er den lokale forurensningen som gir alvorlige helseplager for stadig flere astmatikere og allergikere. De bilene som gir minst helseskade og gir lite utslipp må bli billigere, understreker Endregard.

Dieselbiler gir flere med astma og allergi
Biler slipper ut CO2 som gir klimaendringer, men de slipper også ut svevestøv og nitrogenoksider (NOx) som gir lokal luftforurensing. Skillet mellom bensin- og dieselbiler er markant, uavhengig av størrelse. En dieselbil slipper ut hele 5-10 ganger mer svevestøv og nitrogenoksider, men kun maks 0,5 ganger mindre CO2 enn en tilsvarende bensinmodell.  Selv med partikkelfilter gir en dieselbil betydelig mer lokal forurensning.

Forslag til nytt statsbudsjett legger nå opp til at alle dieselbiler som ikke har fabrikkmontert partikkelfilter, får høyere årsavgift. Samtidig heves vrakpanten for tunge og forurensende dieselbiler produsert før 1992 fra 1500 til 5000 kroner. I tillegg er det foreslått en økning i dieselavgiften på 20 øre per liter.

– Dette er viktige tiltak, men den foreslåtte økningen i dieselavgiften er dessverre alt for liten. Diesel burde være mye dyrere enn bensin når vi vet hvilke helseplager som forbindes med diesel, sier Endregard.

Forskere over hele verden advarer mot at dieselbiler gir astmatikere og allergikere økte helseplager og bidrar til at flere får disse plagene. Luftkvaliteten i mange norske byer er så ille at de fleste større byene er pålagt å gjennomføre kraftige tiltak for å få ned forurensningen. I Tyskland viser undersøkelser at 1-2 % av alle dødsfall kan sies å være fremskyndet som følge av dieseleksos. I Norge har Folkehelseinstituttet lenge advart mot dieselforurensning.

– Vår største utfordring i årene som kommer er å få til en enhetlig avgiftspolitikk som konsekvent og virkningsfullt premierer biler med lite utslipp av helseskadelige stoffer og klimagasser uavhengig av drivstofftype, avslutter Endregard.

For mer informasjon:
Geir Endregard, generalsekretær i NAAF, tlf. 95 84 62 20.

 

Fakta om veitrafikk og luftforurensning, Nasjonalt folkehleseinstitut >>