Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

No image
Gresspollenallergi

Inneklima i kuldeperioder

bah/kd/bag Dato publisert: Sist oppdatert:
De aller fleste av oss tilbringer nær 80-90 % av våre liv innendørs. Når kulden biter fra seg som den gjør for tiden øker denne andelen. Din boligs helsetilstand er viktig for både helse og trivsel. Lege Kjell Aas har skrevet en bok om temaet.

I boken Godt inneklima - Håndboken for hjemmet (Cappelen Damm, 2009) får du i en oversiktlig og lett tilgjengelig form oppsummert det som er verdt å vite om inneklima. Hva påvirker inneklimaet? Hva kan du gjøre for å forbedre det, både for deg selv og for andre som kanskje er mer utsatt? Et vell av nyttig og konkret informasjon om luft, lys, støv, fukt, ventilasjon, oppvarming, renhold, lukt og støy gir en helt ny forståelse av hjemmemiljøet.

Boken kan bestilles her
NAAF-medlemmer betaler kr 249,- Andre kr 299,-

 

Boken ble anmeldt i Allergi i Praksis, desember 2009, av inneklimaekspert Britt Ann Høyskar:

De senere årene har det blitt stadig mer oppmerksomhet rundt inneklima og dets betydning for menneskers helse, trivsel og tiltaksevne. Det finnes mange gode fagrapporter og vitenskapelig litteratur som omtaler de ulike inneklimafaktorene, men for folk flest er denne dokumentasjonen vanskelig tilgjengelig. Samtidig tilbringer vi mesteparten av tiden i vår egen bolig og da er det viktig at den enkelte har kunnskap om hvordan man kan bidra til et godt inneklima i hjemmet.

Professor Kjell Aas er en kjent og dyktig fagperson innen det norske inneklimafeltet og er kjent for sin gode formidlingsevne. Aas har tidligere utgitt 30 bøker om allergi, kommunikasjon, miljø og helse og har mottatt flere priser for forskning og pionervirksomhet om sammenhenger mellom innemiljø og helse. Denne gangen har han skrevet en bok om inneklima som nettopp er beregnet for personer som har liten eller ingen kunnskap innen feltet fra før. Boken Godt inneklima er en praktisk oppslagsbok som i en oversiktlig og lett tilgjengelig form oppsummerer det som er verdt å vite om inneklima for folk flest.

I de første kapitlene gir forfatteren leseren en god og enkel gjennomgang av relevante begreper og tema som hvorfor inneklimaet er viktig, hvordan kroppen vår reagerer på de kjemiske stoffene vi eksponeres for , doser og tålegrenser. I tillegg gis en grundig men enkel beskrivelse av ulike former for overfølsomhet og hvilke faktorer i inneklimaet som kan utløse slik sykdom.

Videre omtales de viktigste inneklimaforholdene, som bl. a. luft, lys, støv, fukt, muggsopp, ventilasjon, oppvarming, renhold, lukt og støy. Her beskrives betydningen av den enkelte faktor på vår helse og trivsel, og det gis konkrete råd om tiltak som den enkelte kan gjøre for å bedre inneklimaet. Forfatteren presenterer også Kvalifisert skjønn-metoden (KSM) som er en enkel og systematisk metode for å finne ut hvordan tilstanden er i egen bolig med hensyn til de viktigste faktorene som for eksempel støv, fukt, ventilasjon og temperaturforhold.

De ulike temaene er beskrevet på en grundig, men lettlest måte. En liten innvending er at boken kunne inneholdt noen flere av Kjell Aas’ fantastiske illustrasjoner, de som er tatt med er derimot flotte og meget illustrative. Boken egner seg godt som oppslagsverk som man ikke behøver å lese fra perm til perm. Et omfattende stikkordsregister gir god oversikt over innholdet.

Dette er en bok som egner seg meget godt for alle personer som ønsker en innføring i inneklimaproblematikken og som ønsker konkrete råd om hvordan den enkelte kan bidra til et bedre inneklima. Boken egner seg godt både for leg og lærd. Spesielt oppfordrer vi helsepersonell å lese boken slik at pasienters boligmiljø i større grad tas med i den kliniske vurderingen. Kanskje skyldes helseplagene dårlig inneklima?