Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

No image
Gresspollenallergi

Nå blomstrer furua

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Synlig gult «mel» i store mengder og overalt kan irritere luftveiene, men er ikke allergent pollen. Det er furua som blomstrer.

Over store deler av landet kan det gule pollenet fra furu sees med det blotte øye i siste uke av mai og første halvdel av juni, særlig på vannoverflater, biler, hagemøbler osv. Denne pollentypen gir ikke allergireaksjoner, men kan fremkalle irritasjon i luftveiene på samme måte som annet støv når spredningen er på det kraftigste.

Fra slutten av mai til rundt midten av juni - landet sett under ett - blomstrer først gran, og etter hvert også furu. Siden disse treslagene er vindbestøvede, produseres det veldige mengder pollen, som ofte blir synlige på ulike overflater. Hvert enkelt pollenkorn er også ganske stort, seks til syv ganger større enn f. eks. bjørkepollenkorn.

 

Kontaktinformasjon pollen:
Hallvard Ramfjord, pollenanalytiker NAAF
tlf: 73 59 60 76/ 97 10 43 91

Trond Einar Brobakk, forskerassistent NAAF
tlf: 73 59 60 54/ 98 43 82 02