Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

No image
Fakta om pollenallergi

Verre luft med dieselbiler

Dato publisert: Sist oppdatert:
Dersom regjeringen innfører miljøklassifisering av lette kjøretøy som foreslått, vil trolig flere bilister velge dieselbil. Dieselbiler forurenser mer når det gjelder lokale forurensninger som svevestøv og nitrogenoksider enn bensinbiler.

Dermed kan tiltaket faktisk forverre situasjonen for de som plages av dårlig luft i norske byer.

Vigdis Askjem Dahl

Norges Astma- og Allergiforbund er svært skeptisk til Samferdselsdepartementets høringsrapport
”Kriterier for miljøklassifisering av lette kjøretøy”, hvor det foreslås innføring av nye miljøklasser. Det vil kunne bli favorisering av dieselbiler fordi ønsket om å redusere drivstofforbruk og CO2-utslipp favoriseres for mye.

–Den pågående diskusjonen om global oppvarming av jordkloden må ikke gå på bekostning av befolkningens helse i lokalmiljøet, sier generalsekretær Geir Endregard i NAAF.

Han mener at det gir ingen gevinst å tenke globalt og på fremtiden, hvis det fører til at folk i de nærmeste årene må puste inn enda mer forurenset luft, med de konsekvenser det kan gi. Utslipp fra diesel er nemlig svært helseskadelig. Dieseleksos forsterker astma og allergi, og gir svevestøv som er en større helsefare enn asfaltstøv.

–Over en million nordmenn er plaget av allergi eller astma. Luftveisproblematikk er økende, og et betydelig samfunnsproblem. Det som trengs er effektive tiltak som reduserer skadelige utslipp fra biltrafikken, ikke tiltak som kan gjøre situasjonen verre sier Endregard.

Allerede er innbyggere i landets største byer utsatt for høye verdier svevestøv og nitrogenoksider oftere enn tillatt.