Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

No image
Fakta om pollenallergi

Pollenfrisk - gratis allergitest for studenter

No image
ma Dato publisert: Sist oppdatert:
Mange studenter er allergiske mot pollen uten å vite om det. Studier viser at allergi kan gi dårligere karakterer ved eksamen. Derfor bør man få sykdommen under kontroll og kontakte lege for å få vurdert symptomer og behandling. Riktig medisin demper symptomene. Studenter med allergi kan ha rett til utvidet eksamenstid.

Prosjekt Pollenfrisk

Astma-og Allergiforbundet tilbyr, sammen med ALK-Abelló A/S studenter gratis og rask allergitest, slik at flere kan finne ut om de har pollenallergi, og dermed kan få riktig og viktig behandling.

Dette er særlig aktuelt for studenter, som ofte rammes hardt av pollenallergi i eksamensperioden. Pollenfrisk vil derfor blir gjennomført med stander på høyskoler rundt Osloområdet.

En ny studie fra NTNU viser at elever i videregående skårer dårligere på eksamen når det er mye pollen i lufta.

På standene vil vi ha medisinsk personell tilstede -en lege og to sykepleiere- som vil utføre såkalte prikktester for de som ønsker det. I tillegg vil vi blant annet gi informasjon om ulike behandlingsmetoder, hvordan man kan redusere pollenplager og informere om rettigheter rundt tilrettelegging av eksamen.

Tid og sted for 2017:

  • 23. mars –  HiOA Pilestredet P32

  • 28. mars – HiOA Kjeller

  • 4. april –  BI Nydalen

  • 20. april – NMBU i Ås

  • 25. april – Technopolis

  • 27. april – HiOA Pilestredet P35 

Alle stedene tester vi fra kl 09-14.30.

Prikktest 

NB! Du må ikke smøre huden med fuktighetskrem samme dag. Hvis du tar antihistaminer påvirker det prikktesten. Det skal gå minimum syv dager fra du har tatt antihistamin til du tar prikktest.

Gjennom en prikktest vil vi teste for følgende allergener: Bjørk, gress, burot, katt, hest og hund

Prikktes11 Et antall dråper som inneholder vanlige allergener, for eksempel pollen fra trær eller gress, plasseres i en lang rad på underarmens innside. 
Prikktest2 Med en lansett prikker man så gjennom alle dråpene på huden. En ny lansett brukes for hver dråpe. Overflødig væske tørkes deretter bort.
Prikktest3 Etter 15 minutter er resultatet av prikktesten klart og kan avleses. Mens du venter kan det begynne å klø på armen. Unngå å klø på de små ”hevelsene” slik at ikke testresultatet påvirkes.
Prikktest4 Sykepleieren leser av svaret på testen. Om du er allergisk oppstår det en liten rød hevelse (som et myggstikk) der dråpen har vært. Dersom prikktesten er positiv, vil din lege diskutere videre behandling.


 

 

 

<table style="border: 0px solid #1666e8; width: 470px; height: 276px;" border="1" cellpadding="1" frame="border" rules="all">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Miljøområde</strong></td>
<td style="width: 400px;"><strong>Her handler det om:</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Temperatur</strong><strong>&nbsp;</strong></td>
<td>Kroppens varmebalanse med omgivelsene, luftfuktighet, lufthastighet/trekk, kuldestråling fra vinduer, påkledning og aktiviteter.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Lufta vi puster<br /></strong></td>
<td>Gasser/damper og lukter/partikler, levende organismer (bakterier, pollen, muggsopp, husstøvmidd), rester av dødt stoff (hudavfall, flass, middrester osv.).</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Lyd og støy</strong><strong>&nbsp;</strong></td>
<td>Støy og vibrasjoner, lydoverføring og etterklangstid.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Lys og stråling</strong><strong>&nbsp;</strong></td>
<td>Lysarmaturer, lysstyrke, blendingsforhold, radon og elektromagnetisk stråling.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Utforming og innredning</strong><strong>&nbsp;</strong></td>
<td>Påvirkning fra de fysiske omgivelser, kunnskap om ergonomi, sittestillinger og utforming av arbeidsplassen, aktiviteter både ute og inne.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
No image

Fakta om pollenallergi

Nyttig å vite om pollenallergi - NAAFs faktaark
No image

Informasjonsbrosjyre om pollenallergi

Informasjonsbrosjyren fra Astma- og Allergiforbundet om pollenallergi er ment som en hjelp for de som ønsker opplysninger om pollen, pollenvarsling, pollenallergi og behandling av pollenallergi.
No image

Allergivaksinasjon

Nyttig å vite om Allergivaksinasjon - NAAFs faktaark
No image

Or

Orepollen har i Norge to aktuelle kildearter, gråor (Alnus incana) og svartor (A. glutinosa).
No image

Hassel

Hassel (Corylus avellana) er eneste representant for sin slekt i Norge, og danner busker opp til ca. fire meters høyde.
No image

Salix

Planteslekten Salix har i alt ca. 300 arter, og har ofte vært kalt ”crux botanicorum”, altså ”botanikernes kors”, fordi den har lett for å hybridisere, altså danne mellomformer ved feilbestøvning over artsgrensene.
No image

Bjørk

Bjørk er utbredt i ulike former over hele landet, fra fjæra og opp til 1570 meters høyde i Jotunheimen, og er uten sammenligning den viktigste kilden til treslagspollenallergi i Norge.
No image

Gress

Gresspollensesongen kan være en lang og hard påkjenning for mange allergikere fordi den strekker seg over mange uker i juni, juli og august. Noen gresstips, ikke minst med tanke på kommende sesonger, kan være nyttig å ta med seg.