• Fysisk arbeidsmiljø på arbeidsplassen kan virke som en komplisert affære, men det er ikke så vanskelig som man skulle tro. Praktisk kunnskap om hva so...
  • Her finner du informasjon relevant for dem som jobber i skoler eller barnehager. Tilfredstillende arbeidsmiljø, både fysisk og psykisk, er avhengig av...
  • Settes renhold, inneklima og arbeidsmiljø på dagsorden i virksomheten, kan det oppnås gode HMS-resultater uten store kostnader. Inviteres det til samh...

Nødvendig for noen, men bra for ALLE!

Det er et mål at denne nettsiden skal være et praktisk hjelpemiddel for arbeidsgiver og NAV-rådgiver når det er behov for å tilrettelegge på arbeidsplassen for astmatikere og allergikere.