Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

No image
Gode råd ved høy luftforurensning LES MER

Allergi i Praksis 3 2016

Dato publisert: Sist oppdatert:
Her finner du artikler fra Allergi i Praksis nr 3 2016

Allergiske reaksjoner på legemidler er et omfattende og til dels alvorlig problem. I siste utgave av Allergi i Praksis får vi en oppdatering av epidemiologien og belyst kryssreaksjoner relatert til penicillinallergi og utredning av mistenkt allergi overfor anestesilegemidler.

Reaksjoner i luftveiene på eksponering i yrkessammenheng er ikke sjelden oversett og er vanskelig å utrede. I Allergi i Praksis får vi eksempler på utredning yrkesrelaterte luftveissykdommer som luftveisproblemer hos avløpsarbeider og hypersensitivitetspneumonitt hos frisører. En artikkel om effekter av elektroniske sigaretter gir høyaktuell oppdatering av negative helseeffekter ved bruk av e-sigaretter.

No image

Elektroniske sigaretter

Dato publisert: Sist oppdatert:
No image

Omdiskutert regulering av e-sigaretter

Dato publisert: Sist oppdatert:
No image

Legemiddelallergiens epidemiologi

Dato publisert: Sist oppdatert:
No image

Kryssreaksjoner ved penicillinallergi

Dato publisert: Sist oppdatert:
No image

Perioperativ anafylaksi

Dato publisert: Sist oppdatert:
No image

Arbeid med avløpsvann og effekter på luftveiene

Dato publisert: Sist oppdatert:
No image

Hypersensitivitetspneumonitt - en underkjent luftveissykdom hos frisører

Dato publisert: Sist oppdatert: