logo for printversjon

Handlekraft og troverdighet

Antall mennesker som utvikler astma, allergi, eksem, kols og andre overfølsomhetssykdommer må holdes så lavt som mulig og de som har sykdommene skal leve best mulig med dem.

NAAF i media

Flere presseklipp

Vi hjelper deg

 • Anbefalte produkter

  Her finner du en oversikt over hvilke produkter som, gjennom vår strenge merkeordning, anbefales av NAAF.
 • Rådgivningstjenesten

  Noe er forbeholdt medlemmer, men mange av våre rådgivningstilbud er åpne for alle. Vi svarer på spørsmål og gir råd.
 • Valle Marina, Gran Canaria

  På tide med et lite avbrekk fra hverdagen, i et helsegunstig klima på Gran Canaria?
 • Geilomo barnesykehus

  Barnesykehuset gir et behandlings- og habiliteringstillbud til barn med astma, allergi, eksem og hjertefeil.
 • Barn og astma

  11 hyppig stilte spørsmål om barn og astma.
 • Inneklima

  NAAF ser det som en av sine viktigste oppgaver å være en pådriver for bedre inneklima i norske bygg.

Gratis

Kalender

NAAFs regioner

NAAF har regioner og lokalkontorer over hele landet. Hvordan jobber vi i ditt område? Finn din nærmeste NAAF-medarbeider.