• Sped- og småbarnsforeldre er opptatt av hva de kan gjøre for at barnet ikke skal utvikle matallergi. Mange er usikre på hva som er best for barnet.
  • Diagnostisk manual for helsepersonell. Hvordan stille diagnosen på barn?
  • Diagnostisk manual for helsepersonell. Hvordan stille diagnosen på voksne pasienter?

Kostråd ved allergi

Kvalitetssikrede kostråd for dem med forskjellige allergier eller intoleranser. Nyttig for både bruker og behandler.