Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

No image
Gresspollenallergi

Ansatte i sekretariatet

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
NAAF har til enhver tid rundt 20 personer i aktivt virke i sekretariatet i Oslo. I tillegg har vi regionssekretærer rundt om i landet, og pollenforskere i Trondheim.
  • Anne Elisabeth Eriksrud, generalsekretær
    23 35 35 35, anne.elisabeth.eriksrud(at)naaf.no
  • Bo Gleditsch, assisterende generalsekretær
    23 35 35 34 / 404 36 188, bo.gleditsch(at)naaf.no

Seksjon for intern organisasjon

  • Mari Øvergaard, organisasjons- og administrasjonssjef
    95 22 77 32, mari.overgaard(at)naaf.no

Organisasjonsgruppen

  • Liv Holme, administrasjonskonsulent
    99 49 63 58, liv.holme(at)naaf.no

  • Lisbeth Laberg, styresekretær
    90 76 90 34, lisbeth.laberg(at)naaf.no
  • Dace Kaleja, organisasjonskonsulent
    23 35 35 16/478 73 020, dace.kaleja(at)naaf.no          

Økonomigruppen

  • Tove Kristin Løkken, regnskapskonsulent
    95 84 51 43, tove.kristin.lokken(at)naaf.no

  • Margrethe Tømta, økonomimedarbeider
    23 35 35 20, margrethe.tomta(at)naaf.no

  • Hege Skillebekk, økonomiansvarlig
    23 35 48 27, hege.skillebekk(at)naaf.no
  • Inger Løkkeberg, ekstern konsulent, lønn
    ingerl(at)naaf.no

Regionssekretærer

Seksjon for ekstern kontakt

  • Bo Gleditsch, assisterende generalsekretær,
    kommunikasjons- og markedssjef
    23 35 35 34 / 40 43 61 88, bo.gleditsch(at)naaf.no

Kommunikasjonsgruppen

  • Nina Brun, redaktør  
    23 35 35 11 / 90 88 33 62, nina.brun(at)naaf.no
  • Lene Gunvaldsen, kommunikasjonsrådgiver
    97 16 63 56, lene.gunvaldsen(at)naaf.no

  • Anna Bistrup, rådgiver helsefag
    95 99 92 97, anna.bistrup(at)naaf.no

  • Inger Rudnes, rådgiver helsefag
    inger.rudnes(at)naaf.no

  • Guro Waage, helsefaglig rådgiver mat og ernæring
    47 65 80 82, guro.waage(at)naaf.no
  • Lisbeth Sigvartsen, resepsjon
    23 35 35 35, lisbeth.sigvartsen(at)naaf.no

Markedsgruppen

  • Hanne Dyran, Key account manager Anbefalte produkter
    23 35 35 17 / 415 62 106, hanne.dyran(at)naaf.no

  • Kent Hart, fagsjef biologi og kjemi
    23 35 35 38, kent.hart(at)naaf.no
  • Espen E. Kromvoll, rådgiver medlemskap og marked, + nettbutikk
    23 35 35 28, espen.kromvoll(at)naaf.no
    medlem(at)naaf.no

  • Maja Aas, markedsrådgiver
    23 35 35 31, maja.aas(at)naaf.no

Politikk og næringslivsgruppen

  • Kai Gustavsen, fagsjef inneklima, HMS/Miljørettet Helsevern (MHV)
    90 07 85 55, kai.gustavsen(at)naaf.no

  • Hogne Skogesal, rådgiver jus, politikk og næringsliv
    93 63 20 95, hogne.skogesal(at)naaf.no

Nasjonalt pollenvarsel

  • Hallvard Ramfjord, seniorforsker
    73 59 60 76 / 97 10 43 91, hallvard.ramfjord(at)ntnu.no

  • Trond Einar Brobakk, forsker
    73 59 60 54 / 98 43 82 02, trondbr(at)gmail.com

Tilknyttede konsulenter

  • Britt Ann K. Høiskar (NILU)
    ekstern konsulent - CitiSens

  • Bjørn Tore Larsen
    Ekstern konsulent - Geilomo

  • Svein Magnus Gjønvik
    Ekstern konsulent - Allergimat