Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

No image
Astma og kulde

Ledige stillinger

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Her finner du ledige stillinger i Norges Astma- og Allergiforbund

Regionssekretær 50-60% stilling, NAAF Region Oslo og Akershus

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) er en viktig helsepolitisk organisasjon i Norge med omlag 12 000 medlemmer, 10 regioner, 60 lokalforeninger og 32 ansatte. Forbundet eier blant annet Geilomo barnesykehus på Geilo og behandlingssenteret Valle Marina på Gran Canaria.

Til NAAF Region Oslo og Akershus søker vi en regionssekretær i 50-60% stilling, i et 2-årig engasjement.

Vi søker en person som er effektiv og initiativrik, gjerne med bakgrunn i og interesse for miljø. Det er også viktig at vedkommende har evne til å arbeide selvstendig. Målgruppen for regionens arbeid er medlemmer, sykehus, kommuner, fylkeskommune, bydeler, helsestasjoner, LMS, barnehager, skoler, lokalaviser med videre i Oslo og Akershus. Stillingen rapporterer til organisasjons- og administrasjonssjef i NAAFs administrasjon, men det er også tett kontakt med regionens styre.

Arbeidsoppgavene består blant annet av:

 • Sikre at NAAF blir en tydelig og aktiv aktør i regionen hva gjelder problemstillinger som berører vår organisasjon og våre medlemmer gjennom å:
  • Ta initiativ til samt gjennomføre utadrettet informasjonsvirksomhet.
  • Planlegge og gjennomføre aktiviteter knyttet til lokal luftkvalitet i regionen
  • Planlegge og gjennomføre aktiviteter knyttet til «Oslo europeisk miljøhovedstad 2019»
  • Være en aktiv nettverksbygger
  • Være en lokalpolitisk påvirker
  • Være en representant for organisasjonen
  • Håndtere mediehenvendelser
  • Holde kurs

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring innen kommunikasjon og miljø. Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanning.
 • Du er utadvendt, har empati og liker å arbeide med mennesker med kronisk sykdom 
 • Du er selvstendig og evner å styre og tilrettelegge din arbeidsdag selv, men er også en god teamarbeider
 • Mulighet og vilje til å yte ekstra i hektiske perioder
 • Personlig egnethet vil vektlegges
 • Kjennskap til frivillig sektor og prosjektarbeid er en fordel

 

Vi kan tilby:

Kontorlokale sentralt i Oslo sentrum. Fleksitid. Gode utviklingsmuligheter for denne rette kandidaten. Lønn etter avtale, god pensjonsordning og fleksibel arbeidstidsordning.

Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.

NAAF er en IA-virksomhet, og vårt arbeidsmiljø skal preges av mangfold og høy faglig kompetanse, og ha god balanse i alder, kjønn, etnisitet og funksjonsevne.

NAAF har tobakksfri arbeidstid, og vi forutsetter at arbeidstaker er røykfri i arbeidstiden. Vi bruker heller ikke sterkt duftende produkter på arbeidsplassen.

For nærmere informasjon eller eventuelle spørsmål om stillingen, kontakt HR- og administrasjonsrådgiver Liv Holme, telefon 23 35 35 35.

Kortfattet søknad med CV sendes liv.holme@naaf.no  innen 1. november 2018