Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

No image

Blodprøver

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

På dette stadiet tas blodprøver for å utelukke annen sykdom.

Hovedsakelig tas disse blodprøvene:

1) Hb, LPK, MCV, TPK, SR, CRP, blodsukker

2) Gamma GT, ALP, ALAT, bilirubin (ved magesmerter (gallesten?))

3) Fritt T4, TSH (ved vekttap)

4) Folinsyre, ferritin, serum jern og transferrin receptor (folinsyre og jernmangel sees ofte ved cøliaki)

5) Vitamin B12, serum jern, Ca, Mg, Zn, albumin (kan være lave ved malabsorbsjon)

6) Immunoglobuliner (av og til ses IgA-mangel) og complement (C1 inhibitor)

7) Kromogranin A

 

Glutenantistoffer

Ved mistanke om cøliaki bør det testes for glutenantistoffer. Testene kan gi både falsk negative og falsk positive resultater. Det må uansett tas tynntarmsbiopsi for endelig diagnostikk.

Ved serologisk screening for cøliaki benyttes anti-tranglutaminase IgA og anti-deaminert gliadin IgG antistoffer. I tillegg kan det bestilles vevstypeantigener for cøliaki (HLA-DQ2 og HLA-DQ8) særlig dersom pasienten har stått på glutenredusert eller glutenfri kost.

IgE-antistoffer mot egg og melk som analyseres av noen laboratorier, kan man se bort fra da de ikke har dokumentert diagnostisk verdi ved cøliaki eller annen matvareoverfølsomhet.

 

IgE-målinger i serum

A) Total IgE,

B) Allergen-spesifikk IgE-antistoffer mot luftveis- og matvareallergener.

Forhøyet IgE skyldes som oftest at pasienten har pollenallergi. Spesifikke IgE-målinger kan være både falsk positive og falsk negative både med tanke på om det foreligger IgE-sensibilisering og betydningen av denne som årsak klinisk sykdom.

I realiteten kan de være til liten hjelp om de ikke sees i sammenheng med sykehistorie og provokasjonstester. Unntaket er kanskje ”oralt allergisyndrom”, men også her er anamnesen viktigst.

 

Forfatter:

Overlege, dr. med. Gülen Arslan Lied