Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Voksentoppen

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Voksentoppen har spesialkompetanse på å utrede og igangsette behandling av astma, andre kroniske lungesykdommer,  allergier (inkludert mat) og eksem. Post 1 har totalt 24 senger fordelt på Voksentoppens, barnenevrologiske og barnerevmatologiske pasienter.

Voksentoppen

Voksentoppen er en del av Barnemedisinske avdelig Post 1 ved Barn-Kvinneklinikken på Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus.

I løpet av oppholdet gjennomfører barna med astma eller andre lungesykdommer lungefunksjonsundersøkelser i laboratorie og anstrengelsestester hos fysioterapeut.

 

Riktig medisinsk behandling

Det legges vekt på å finne den riktige medisinske behandlingen for hvert barn. Foreldrene får vanligvis tilbud om fellsundervisning i astmabehandling av barnelege, fysioterapeut og/eller sykepleier.

Barn med symptomer/plager som kan skyldes en allergi, gjennomgår en allergologisk utredning med prikktest og undersøkelse av antistoffer i blodet.

Barn med overfølsomhet for matvarer gjennomfører en kontrollert utprøving av forskjellige matvarer under observasjon av lege og sykepleier.

Barn med atopisk eksem blir undersøkt av barnelege og barnet og foreldrene får tilbud om behandling, veiledning og undervising.

 

Henvisninger til Voksentoppen

sendes til:

Oslo universitetssykehus HF
Kvinne- og barneklinikken
Barnemedisinsk avdeling
Barnesenteret/Henvisning
Ullevål sykehus
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

 

 

Denne informasjonen er sist oppdatert 01.02.2011
Ser du noe som mangler? Tips oss gina.strom@naaf.no