Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

No image

  

Pollenfrisk - gratis allergitest for studenter Se stedene vi besøker her

Rådgivningstjenesten

No image
råd Dato publisert: Sist oppdatert:
NAAFs rådgivningstjeneste er åpen for alle. Du kan ringe eller sende e-post.

Telefontjenesten er åpen for alle, ring sentralbordet, 23 35 35 35, og spør etter rådgivningen.

Telefontjenesten er åpen fra kl. 09-11 og 12-14.

Helsefaglig rådgivning: Mandag, tirsdag og torsdag
Inneklimarådgivning: Fredag

* Redusert åpningstid i skolens ferier

Send epost til rådgivningstjenesten her!

Har du spørsmål knyttet til de ulike diagnoseområdene, inneklima, arbeid, yrkesvalg, trygd og rettighetsspørsmål så blir du satt over til rådgivningstjenesten som er betjent av våre sykepleiere samt fageksperter på inneklima og uteluft.

NAAF-advokaten

I tillegg kan du stille spørsmål om trygderettslige spørsmål, yrkesskadeerstatning og annet til NAAF-advokat Thomas Benestad. Spørsmål formidles videre til advokaten av rådgivningstjenesten.

Denne tjenesten er forbeholdt medlemmer.

Pollen og planter

Spesielle spørsmål om pollenvarslingen, pollen og planter kan rettes til NAAFs pollenkontor i Trondheim, telefon 73 59 60 76. 

NAAF mottar støtte fra Helsedirektoratet for å drive denne samfunnstjenesten, slik at alle privatpersoner kan henvende seg hit, uavhengig av medlemskap.

Oppdrag for næringsliv m.fl.

NAAF kan påta seg større betalte oppdrag hvor vår kompetanse etterspørres. Ta kontakt med oss for nærmere samtaler om dette. 

Er du ikke medlem? Meld deg inn her:

Type medlem
Send meg relevant informasjon på e-post