STAMI

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har kunnskap om sammenhenger mellom arbeid, syldom og helse.

Statens arbeidsmiljøinsitutt (STAMI) er det nasjonale forskingsinstituttet innenfor arbeidsmiljø og arbeidshelse, og er organisert under Arbeids- og inkluderingsdepartementet. De har som visjon at norsk arbeidsliv skal være i stand til å skape et arbeidsmiljø som forebygger sykdom og fremmer god helse.

Målet er at instituttet skal skape kunnskap om og kartlegge sammenhengen mellom arbeid, sykdom og helse, vurdere risiko og komme med forslag til forebyggende tiltak og gjøre kunnskap om sammenheng mellom arbeid og helse kjent i Norge.

I tillegg til Stami har de arbeids-/yrkesmedisinske avdelinger ved de respektive Helseforetak (Oslo og Skien i Helse Sør-Øst, Bergen, Trondheim og Tromsø) spesialkompetanse når det gjelder veiledning og utredning av yrkesrelaterte sykdommer, inklusive yrkesrelatert astma.

 

 

Er du noe du savner på disse nettsidene eller ser du stoff som ikke er oppdatert? Tips oss gjerne: yrkesveilederen@naaf.no