Hyperreaktivitet

Hyperreaktivitet (eng.: hyperresponsiveness), er en tilstand av ubalanse og overirritabilitet av celler i luftveiene (og øyenslimhinnen). Det fører til overdrevet sterke reaksjoner i de berørte vevene overfor  beskjedne påvirkninger som kan være av fysisk, kjemisk, immunologisk, følelsesmessig og psykisk natur. Hyperreaktivitet må være etablert for at psykiske forhold skal virke direkte utløsende på astma.

Det er en uspesifikk reaksjonsform der en rekke ulike irritanter kan utløse reaksjon.

Tilstanden har noe arvemessig grunnlag (der man arver mer eller mindre disposisjon for reaksjonsformen, men vesentlig for opptreden av hyperreaktivitet er at den opptrer i kjølvannet av forskjellige betennelsesaktige prosesser i vevene (inflammasjon).Slik inflammasjon kan komme etter infeksjon, sterk fysisk påkjenning (kulde og anstrengelser), kjemisk  påvirkning (tobakksrøyk, icocyanater) og  allergireaksjoner

Det er en klar sammenheng mellom betennelsesreaksjoner (inflammasjon) i bronkiene og utvikling av hyperreaktivitet, og særlig mellom slik inflammasjon på grunn av allergiske reaksjoner der spesielle celler (eosinofile celler) rykker inn i vevene og bidrar til injflammasjonen. Dette er imidlertid ikke hele forklaringen. Noen har hyperreaktivitet uten inflammasjon, og mange har inflammasjon i luftveiene uten hyperreaktivitet.

Hyperreaktivitet kan ikke påvises med noen laboratorietest, men kan påvises med spesielle provokasjonstester (inhalasjon av acetylkolin, histamin, kald luft, kald vanndamp, mannitol  og tredemølletest).

De basale mekanismene er ukjent, men har sammenheng både med kjemiske stoffer frigjort fra bl.a. mastceller og epitelceller og fra sensoriske (oppfattelse) fenomener i slimhinnene. Slimhinnene er utstyrt med følelsesorganer som skal og reagere hvis vi puster inn farlige stoffer, sterke kjemiske gasser etc. Det systemet er ikke særlig følsomt, men du har kanskje merket det om du har pustet inn for sterk salmiakklukt eller kjent hvordan det kan snurpe i nesen når lufta er særlig kald.

Avkjøling av inhalasjonsluften som opptrer ved fysisk anstrengelse med økt respirasjon er en vikltig årsak til anstrengelsesastma, der test på den aktuelle hyperreaktiviteten kan gjøreds med fysisk anstrengelse, men også med kald luft, mannitol og andre indirekete tester. Med slike tester er det vist sammewnhenger mellom hyperreaktivitet og kjemiske stoffer som stammer dels fra mastceller og dels fra andre cellers membraner  (prostaglandiner og leukotriener)- se littertaurlisten. 

Vi kan sammenlikne disse systemene med røykvarslere. Da kan vi tenke oss at slimhinnene i luftveiene er utstyrt med mengder av ”biologiske røykvarslere”.Likesom røykvarsleren i taket på hotellrommet er de plassert der for å varsle når det er fare på ferde. På noen hotellrom er røykvarslerne koplet til sprinkleranlegg . Når røykvarsleren blir utløst, sprutes det vann ut i rommet. Det vil skade inventaret, men det kan berge liv. Tilsvarende er det for luftveiene; blir påvirkningen for sterk, snører luftveiene seg sammen.

Det er avgjørende viktig at røykvarslerne er riktig innstilt slik at de er følsomme nok uten å være overfølsomme og overirritable (”hyperreaktive”).

Tenk deg nå at luftveiene er et hotellrom med røykvarsler og sprinkleranlegg.

(Ill. fra K.Aas: Allergiske barn)

Så kommer det inn en gjest som er dum nok til å ta seg en røyk. Røyken fordeler seg i rommet, og noe av den når røykvarsleren i taket (b).

(Ill. fra K.Aas: Allergiske barn)

Men her er røykvarsleren (sensoren) hyperreaktiv og reagerer på røyken som irritant slik at sprinkleranlegget (forsvarsmekanismene) settes i gang (c).

(Ill. fra K.Aas: Allergiske barn)

Hotellrommet (luftveiene) utsettes for en ”katastrofe” (d)

(Ill. fra K.Aas: Allergiske barn)

I luftveiene er den ”katastrofen” som blir utløst av røyk og andre irritanter, hevelse av slimhinnene i nesen med nesetetthet og økt snue. I bronkiene kommer det en astmatisk reaksjon.

 

Litteratur

Anderson SD, Brannan JD. Methods for "indirect" challenge tests including exercise, eucapnic voluntary hyperpnea, and hypertonic aerosols. Clin Rev Allergy Immunol 2003); 24: 27-54.

Gulliksson M, Palmberg L, Nilsson G, Ahlstedt S, Kumlin M. (2006):Release of prostaglandin D2 and leukotriene C4 in response to hyperosmolar stimulation of mast cell Allergy. 2006 ;61:1473 - 9.

 Hallstrand TS, Henderson WR Jr.(2009): Role of leukotrienes in exercise-induced bronchoconstriction.  Curr Allergy Asthma Rep. 2009; 9:18-25.

Holgate ST.(2000): The role of mast cells and basophils in inflammation. Clin Exp Allergy;30 Suppl 1:28-32.

Townley R G (2003): What factors cause bronchial hyperresponsiveness? Airway inflammation and eosinophilia are only part of the puzzle.   Ann Allergy Immunol 90: 176-177.