Allergi mot kjøtt ved kumelkallergi?

Hei!

Jeg sitter og surfer litt i allergiviten. Det forbauser meg at 1 av 5 med kumelkallergi også kan reagere på kjøtt (allergisk?) Jeg har alltid trodd (og sagt til pasientene) at den risikoen var mye lavere, ut fra det jeg har oppfattet om dette tidligere.

Vennlig hilsen undrende lege

SVAR:

God kommentar! Viktig problemstilling.

De fleste av oss har nok hatt inntrykk av at allergi mot kjøtt forekommer relativt sjelden ved kumelkallergi.

Systematiske undersøkelser av dette er ikke gjennomført I Norge. Solide undersøkelser i andre land viser imidlertid at kombinasjon av allergi mot kumelk og kjøtt fra kalv, ku og okse er vanligere enn vi har trodd her. 

En relevantlitteraturreferanse ((Fiocchi) er satt i dokumentet om kumelkallergi. Fiocchi og medarbeidere har gått gjennom litteraturen og fant at fra 13 til 20 % av barn med allergi mot kumelk også var allergiske mot oksekjøtt.

Kumelk inneholder jo mange proteiner som bl.a. kasein og myseproteinene albumin, immunoglobuliner (IgG), alfa-laktalbumin, beta-laktoglobulin og laktoferrin. Mange av proteinene der finnes også i kuas kjøtt og blod.

Noen av de som er allergiske mot kumelk, reagerer på flere av disse proteinene, mens andre reagerer på bare enkelte av dem. Slik er det forskjell også på allergi mot kumelk. Noen tåler for eksempel kaseinprodukter (ost), andre ikke. 

Noen personer med kumelkallergi som reagerer mer eller mindre kraftig på bovint kjøtt (fra ku, kalv og okse), reagerer også på kjøtt fra lam. Slik kryssreaktivitet kan skyldes allergi mot serum albumin i kumelk. Hos barn med slik allergi kan det være økt risiko for å utvikle inhalasjonsallergi mot dyr siden serum albumin også finnes i hud og flass (Vicente-Serrano et al, 2007).

Kryssreaktivitet mellom kumelk og kjøtt er funnet også hos hunder.  Der var det allergi mot innhold av bovint serumglobulin (IgG) som var avgjørende (Martin et al 2004).

Noen av proteinene som finnes både i melk og kjøtt, som for eksempel serum albumin, blir inaktivert av varme, andre og særlig kasein inaktiveres ikke. Pasienter som er allergisk bare mot de proteinene som blir inaktivert av varme, tåler gjennomstekt kjøtt, men ikke rosa eller rødt kjøtt (Wertfel, Cooke, Sampson 1997).

Litteratur:

Fiocchi A (2002): Adverse reactions to bovine proteins: changing patterns, mechanisms and treatment. Ann Allergy, Asthma & Imunology (2002): 89, Suppl. 1.

Martelli A, De Chiara A, Corvo M, Restani P, Fiocchi A. (2002): Beef allergy in children with cow's milk allergy; cow's milk allergy in children with beef allergy. Ann Allergy Asthma Immunol. 89 (Suppl 1):38 – 43.

Martín A, Sierra MP, González JL, Arévalo MA (2004):  Identification of allergens responsible for canine cutaneous adverse food reactions to lamb, beef and cow's milk. Vet Dermatol. 15: 349 - 56.

Vicente-Serrano J, Caballero ML, Rodríguez-Pérez R, et al (2007): Sensitization to serum albumins in children allergic to cow's milk and epithelia. Pediatr Allergy Immunol. 18: 503 - 7.

Werfel  SJ, Cooke SK, Sampson HA (1997): Clinical reactivity to beef in children allergic to cow's milk. J Allergy Clin Immunol. 99: 293 - 300.

(Sist oppdatert 15. mars 2009)