Er merkingen av allergener i mat "meningsløs"?

I Aftenposten i dag (11. januar 2006) er det et innlegg om merking av matvarer som kan være farlige for matallergikere. EU har nå gitt et direktiv som pålegger produsentene å merke matvarer som kan inneholde spor av  hvete, egg, melk, skalldyr, fisk, nøtter, peanøtter , selleri, sennep, sesam og soya.

«En gave fra himmelen»
Vi som har barn med allergi mot slik mat, har sett på dette direktivet som «en gave fra himmelen», men nå skriver ekspertene i Aftenposten at slik merking er unødvendig, fordi  «mange spesialister innen matallergi mener nå de kan anslå hvilke mengder av et allergen som kan være i maten  uten at det utsetter den vanlige matallergiker for fare. Det ser ut til at de fleste allergikere kan spise 100-300 gram av en vare som inneholder 1- 5 mg /kg matvare uten å få en reaksjon». 

Ekspertene foreslår at produsentene i stedet skal angi forekomst av matallergenene først når de finnes i bestemte mengder (og nevner 5mg/kg). Men ekspertene skriver selv at «det er stor forskjell på den mengden  av et allergen som  skal til for å utløse reaksjon hos matallergikere». 

Det gjelder i høy grad oss (og sikkert mange fler). Jeg har et barn som er ekstremt allergisk.  Gutten min har vært døden nær på grunn av nærmest umålelige mengder av peanøttallergen (noen få chips (knapt 10 gram) tilberedt med jordnøttolje!). Han er altså ikke «den vanlige matallergiker» og hører ikke  til  «de fleste» som nevnes i artikkelen. Jeg vil være livredd om peanøttinnhold skulle bli merket bare hvis mengden overstiger slike verdier som anslås. For meg og mitt barn ville det være helt meningsløst! Burde ikke dette komme frem?

(Spørsmål 11. januar 2006)

SVAR:

Forfatterne av den artikkelen du har lest, er blant Nordens fremste eksperter på  matallergi, men noe av poenget deres synes å forsvinne i artikkelen. Et  hovedpoeng er at EU direktivet bare gjelder når de nevnte stoffene er tilsatt matvaren (altså som et ledd i produksjonen), mens ditt og din sønns problem delvis kan skyldes spor av allergener fordi produksjonsutstyret som brukes til flere matsorter med og uten allergener, kan ha forurenset matvaren etter å ha vært brukt uten tilstrekkelig rensing.  

Ekspertene skriver: «Derfor har stadig flere produsenter begynt å merke  med «kan inneholde spor av» uten å ha undersøkt risikoen for og graden av forurensningen virkelig kan utgjøre en fare for allergikeren. De fortsetter med å anbefale at «industrien bør utvikle veiledere for hvordan rengjøring av produksjonsutstyr og kontroll av matallergener skal utføres.» 

For personer som synes å være ekstremt allergisk mot mat, er det vanligvis meget vanskelig og særdeles ressurskrevende (og derfor ikke gjennomført) å finne ut hvilke mengder (mg /kg) som kan tåles av aktuelle allergener i mat. Det kan jo også variere. Derfor kan merkinger som «kan inneholde spor av» fungere som en nyttig advarsel om å unngå noen matvarer, selv om advarselen  ikke alltid er berettiget.

Problemet som forfatterne peker på,  er imidlertid at bruken av merking med  «kan inneholde spor av» lett blir en sovepute som brukes i mange tilfeller bare for sikkerhets skyld uten at det i virkeligheten finnes noe av allergenet i  matvaren. Dermed utelukkes en rekke matvarer urettmessig fra den vanlige allergikers kost og gjør kostholdet spesielt vanskelig for de fleste allergikere. Det er behov for merking som er reell og som fungerer for  folk flest med matallergi,  dvs det må være en reell fare for at maten virkelig inneholder spor av allergen, og at merkingen ikke bare brukes for at produsenten kan  ha ryggen fri.

Det forutsettes nok at den lille promillen av allergikere som har ekstrem matallergi, ikke i noe tilfelle vil bruke matvarer som ikke er helt trygge, dvs  hvor produsenten garanterer at matvaren er fri for f.eks. nøtter og peanøtter.  

Riktig diagnose og nok kunnskap?
Det viktigste er at den allergidiagnosen som fører til eliminasjon av mat, er riktig, og at kunnskapene hos pasient og pårørende (og matvareprodusenter) er gode nok. Det er altfor mange tilfeller av feil, ikke minst når det gjelder allergi mot hvete og kumelk, se for eksempel Kumelkallergi?? Feil diett ved feil diagnose og diagnose ved matallergi eller -intoleranse.

Ved allergi mot peanøtter er det f.eks mange som ikke vet at jordnøttolje (som du nevner)  inneholder de aktuelle allergenene, se Allergi mot peanøtter og jordnøtter.

Takk for at du spurte om dette. Innlegget kan forhåpentligvis bidra til at den nevnte artikkelen blir forstått i sin helhet.

(Sist oppdatert 11. januar 2006)