Mel, hvete og andre kornsorter

Melstøv inneholder viktige inhalasjonsallergener som dels kommer fra konsortene og dels skyldes enzymer som er tilsatt melet. Amylase er et slikt enzym.

Hvete og rug inneholder mange proteiner med allergenaktivitet. De fleste allergenene mister sin aktivitet ganske lett gjennom fukting og tilberedning. Derfor gir disse melsortene ganske ofte allergi når de pustes inn, men tåles i maten.

Eksempelvis er det svært mange i bakeryrket som blir allergiske mot hvetemel med reaksjoner fra øyne og luftveier, men de tåler å spise bakverk av hvete -- bare det ikke støver av det (flatbrød, kjeks og knekkebrød). Melet som brukes i bakerier er ofte tilsatt alfa-amylase. Amylase er et enzym, som spalter stivelse. Noen  bakere som får rhinitt og/eller asrtma, har vist seg å være allergisk mot dette enzymet og ikke mot kornsorten i melet (Valdivieso et al 1994).

Noen barn og voksne blir allergiske også mot noe i hvete og rug som fortsatt er aktivt i maten. Hos noen av disse (men ikke alle!) er de aktuelle allergenene knyttet til gluten, slik at de tåler glutenfritt mel. Dette fører til en viss forvirring i forhold til glutenintoleranse ved diarésykdommen cøliaki.

Det er en betydelig kryssreaktivitet mellom hvete og rug og noe med bygg. Det meste av det rugmelet som forhandles i Norge, inneholder også en liten del hvetemel. Den som er allergisk mot hvete, tåler ikke rug heller. Det er også en beskjeden kryssreaktivitet mellom disse melsortene og gresspollen, men uten betydning annet enn at det kan bidra til feiltolkning av diagnostiske laboratorieprøver når det er uttalt reaksjon på gresspollen og prøvene derfor også slår ut på mel.

Diagnosen

Når det kommer reaksjoner i luftveiene i kontakt med melstøv, er sykehistorien ganske pålitelig, men ellers er diagnosen avhengig av både sykehistorien, som ofte er usikker, og testing.

Positiv reaksjon i hudtest eller laboratorietest betyr vanligvis enten at det dreier seg om allergi bare når melstøv pustes inn, at det er kryssreaksjon med gresspollen, eller - enda oftere - at det dreier seg om en «falsk positiv» reaksjon. Altfor mange mennesker settes på unødig streng og gal kost uten hvete og rug etter ufullstendig testing i huden eller med blodprøve. For å stille en sikker diagnose må det gjennomføres provokasjonstester av kvalifisert personale og under betryggende forhold (Aas MH, Halvorsen R 2005 .

Spelt er en "urhvete" og inneholder de samme allergener som hvete. Bokhvete,derimot, er en urte og har intet å gjøre med kornsorten hvete.

Før det gjennomføres noen eliminasjon av hvete og rug i kosten, må det sikres at det foreligger en allergi mot melsortene gitt som mat. Det kreves da grundige undersøkelser der det endelige svaret avhenger av kritisk gjennomførte prøvemåltider. Ved allergi mot hvete, vil vanligvis heller ikke rug tåles, dels på grunn av kryssreaksjon, men mest fordi rugmel som oftest inneholder inntil 10% hvete. Havre og bygg kan tåles. Slik er det ikke alltid ved cøliaki.

Litteratur:


Valdivieso R, Subiza J, Subiza JL, Hinojosa M, de Carlos E, Subiza E (1994): Bakers' asthma caused by alpha amylase. Ann Allergy. 73: 337- 42.

Aas MH, Halvorsen R (2005): Diagnostikk av reaksjon på hvete i maten hos barn. Tidsskr.Nor Lægeforen 125: 3085-7.