Soja

Også sojaproteiner kan fungere som allergener, og det er ikke få barn med kumelkallergi som får sojaprodukter isteden for kumelk, og som så etter hvert utvikler allergi også mot soja.

Sojabønnen er en meget viktig næringskilde, og sojaprodukter finnes i en lang rekke ferdig tilberedte matvarer. Svært mange med intoleranse eller allergi for kumelk, bruker melkeerstatninger som i alt vesentlig er basert på sojaprodukter. Noen av dem bygger på hydrolyserte sojaproteiner med tilsetning av mineraler og vitaminer.

«Sojamelken» har imidlertid en spesiell smak, og mange barn kvier seg for den hvis de ikke har startet med slike melkeerstatninger i tidlig spedbarnsalder.

Symptomene er helt som ved kumelkallergi.

Sojaernæring kan gi mye luft i magen og en tendens til løse avføringer uten at det dreier seg om allergi.

Diagnosen
Sykehistorien er ikke til å stole på. Hudtest og laboratorietester er ikke til noen god hjelp. Tvert imot kan mange laboratorietester gi falskt positive resultater. Dette er særlig hyppig når IgE-konsentrasjonen i serum er høy (og det er vanlig for eksempel ved aktivt atopisk eksem).