Allergener i luft. Inhalasjonsallergener

For pasienten med spesifikk allergi er det viktig å vite hva han eller hun er allergisk mot, og hvordan allergenkildene kan unngås (allergensanering).

Her beskrives de viktigste av det vi puster inn, og som derfor kan gi luftveisallergier.

Viktigst er husstøvmiddpollen fra vindbestøvcede planter, støv fra dyr. For astma er muggsopper viktige allergenkilder.

Mange med allergi mot mat i fareklasse 1, reagerer allergisk i luftveiene når de puster inn støv, stekeos, damp og "lukt" av den maten de ikke tåler.