Allergener som pustes inn

Det som tidligere ble kalt «husstøvallergi», dreier seg hovedsakelig om allergi mot dyr og mest mot katt og hund som etterlater seg mye allergenholdig støv inne, eller mot husstøvmidd.

I husstøvet er det også sporer og hyfer fra muggsopper.

Vanlig husstøv inneholder ellers en mengde forskjellige allergenkilder og allergener i tillegg til mye annet rusk og rask med forskjellige kjemiske egenskaper. Noe av det kan virke som irritanter, og noe kan virke på andre måter på og i kroppen vår. I mange husstøv er det samlet opp store mengder menneskeflass (som er føden til husstøvmidd). 

I Norge ble det for noen år siden gjennomført meget grundig forskning av allergener i husstøv. Den gangen lå norsk allergi- og allergenforskning helt i teten internasjonalt.

Vi var bl.a.  på vitenskapelig jakt etter de egentlige årsakene til det som ble kalt "husstøvallergi". Støv fra mange ulike hus ble analysert hver for seg og samlet. Det ble brukt meget avanserte metoder i immunologi og proteinkjemi med fortløpende allergitestinger (IgE-analyser) og dyreforsøk.

Det var tidlig klart at mye av allergenaktiviteten i husstøv kom fra dyr, først og fremst fra katt og hund, men også fra kanin og marsvin mm. Forskere i Holland fant husstøvmidd og kraftig allergen aktivitet på grunn av dem, og vi fikk materiale fra dem for videre studier.

Det var imidlertid mye annet i husstøvprøvene som kunne gi allergi. Vi påviste allergener både fra egg, fisk, hvete og kumelk. Vi fant også et protein (eggehvitestoff) med særlig kraftig allergiaktivitet, og trodde lenge at vi kanskkje hadde funnet noe helt nytt, inntill det ble klart at dette proteinet kom fra peanøtter.  

Ved mange luftveiallergier utvikles det også hyperreaktivitet slik at man i tillegg til å reagere med allergi mot spesielle stoffer (allergener) også reagerer med liknende symptomer på irritanter av mange slag og også på mange støvsorter som ikke inneholder allergener.