Besøk og dyrehold

Spørsmål om besøk (allergi mot dyr)

Jeg er fraskilt far til to gutter 4 og 6 år gamle, og har for to år siden flyttet inn med samboer til en leilighet i utkanten av Tønsberg. Problemet er at min samboer har en fuglehund som hun er sterkt knyttet til, og 6-åringen min har astma og er allergisk.

Prøver har vist at han er allergisk bl.a. mot katt, men ikke mot hund. Fireåringen har litt eksem, men ikke astma.

Jeg vil at barna skal besøke meg og overnatte iallfall hver annen helg, men moren til barna nekter å la barna besøke meg på grunn av hunden.

Er det noe farlig for barna å besøke meg?

I tilfelle JA, er det da noe jeg  kan gjøre for at de kan besøke meg?

Kan de besøke meg om gutten tar medisiner på forhånd?

Fortvilet pappa.

SVAR:

Det er dessverre mange i samme situasjon!

Begge barna har vist at de har (arvelig) tendens til atopisk allergi, og allergi har allerede slått til hos 6-åringen (kanksje også hos den andre?).

Da betyr kontakt med dyr og allergener fra dyr i husstøvet risiko for å bli allergisk og reagere allergisk.

Gutten som er allergisk mot katt, har særlig risiko for å bli allergisk også mot hund, men dette kan ikke forutsies, for også her er det både gener og tilfeldigheter som råder. (En mulig beskyttende effekt av kontakt med hund gjelder vesentlig i spedbarnstiden og før noen allergi har slått ut).

På den annen side er det best for barna å få lov til å være sammen med faren sin. Selv om moren også ønsker det for barnas skyld, er bekymringen hennes berettiget. 

Det ideelle vil være å fjerne hunden og gjennomføre grundig storrengjøring for å bli kvitt hundeallergenene i husstøvet. Etter det kan barna besøke faren og overnatte der, forutsatt at farens bolig har et akseptabelt inneklima.

Hvis hunden og husstøv med hundeallergener ikke kan fjernes, er det ingen som kan garantere at barna går fri for å utvikle hundeallergi. For så vidt kan ingen gi slik garanti ellers heller, for mange blir allergiske mot dyr selv om de ikke har dyr hjemme. Barn utsettes for betydelige mengder allergener fra katt og hund i barnehage, skole og hos venner med mer.

Bruk av medisiner kan dempe eller hindre symptomer på allergi, men de virker ikke inn på utviklingen  av nye allergier.

Mitt forslag hvis hunden ikke fjernes:

Avtal med moren at barna besøker far noen timer av gangen uten overnatting under forutsetning at:

  1. - Hunden holdes ute og unna barna
  2. - Rom og møbler som barna benytter, gjøres på forhånd grundig rene med støvsuging fulgt av 5 - 10 minutters gjennomtrekkslufting.
  3. - Hvis noen av barna får allergisymptomer / oppblussing hos far skal medisinering gjennomføres straks, og barna returneres til moren.
  4. - Hvis noen av barna utvikler symptomer i løpet av  de nærmeste  12 timene etter besøket hos faren, tas dette opp med barnets lege og avtalen vurderes på ny.  
  5.  - Dette avtales som en prøveordning i 3 måneder før det gjøres ny avtale i henhold til de observasjonene dere gjør

Barna bør forklares best mulig at hunden kan være et problem. Da kan det kanskje være en hjelp å lese om dette i den illustrerte barneboken "Orfor" (ISBN 82-994717-1-0).