Dyr i landbruk

Barn som bor på landet, har heldigvis litt mindre risiko for å bli allergiske enn andre, men det er likevel mange av dem som er uheldige og blir allergiske mot husdyr.

(Ill.: Corel©)

Det hender også at allergi mot husdyr dukker opp hos gårdbrukere i voksen alder.

Det skaper ofte store personlige problemer i forhold både til eget gårdsbruk og til nabogårdene. Der det opptrer slike allergier, bør familien snarest mulig konsultere en allergispesialist.

Familier der det er påvist atopisk allergi, og som venter barn eller har småbarn, bør snarest mulig søke råd hos barnelege med henblikk på hvordan de kan forsøke å forebygge utvikling av allergi (se Forebygging av allergi).

Hissigste allergenkilde er hest.

Mange kan reagere med snue eller astma når de kommer inn i fjøs, stall, hønsehus eller grisehus og tror da at de er allergiske mot dyrene, men det kan like gjerne være at det dreier seg om hyperreaktivitet i luftveiene med utslag på irritanter i inneluften der.

I noen tilfeller kan reaksjonen skyldes foret som brukes, ikke minst høy og gresspollen.