Geit, gris, sau, lam og ull

 

(Ill.: Corel ©                                    Corel ©                              og K.Aas©)

Allergi mot griser, sauer og geiter er relativt sjelden, men forekommer.

Ull fra sau er utbredt i mange tekstiler og klesplagg, og det kan finnes store mengder ullstøv innendørs. Allergi mot saueull er ikke særlig hyppig, men det forekommer hos noen uheldige.

(I ”gamle dager” ble mange testet intrakutant (med sprøytestikk i huden) med dårlige ekstrakter av saueull og slo ut med vabler som liknet allergireaksjoner. ”Allergi mot ull” var derfor tidligere en hyppig – og gal – diagnose. Det var fordi ekstraktene inneholdt irriterende stoffer som ga slike reaksjoner uten at det forelå allergi.)

Nå påvises slik allergi sjelden. Det er uvisst om vanlige mengder av ullstøv i innemiljøet fører til allergireaksjoner i luftveiene hos mennesker med ekte allergi mot ull, men det kan ikke utelukkes. Pasienter har fortalt om typiske allergiplager når de har vært i nærheten av risting av ulltøy og –særlig- strikking med løst ullgarn.

Diagnosen  er ikke alltid lett å stille  ut fra sykehistorien. Når noen blir tette i nesen eller får astma i grisehus eller geitefjøs, kan det like gjerne dreie seg om at lukten der virker som irritant ved hyperreaktivitet. 

Allergitesting  med hudtest (prikktest) og blodprøver er ikke helt pålitelige fordi preparatene ikke er gode nok. Blodprøvene er vanligvis mest pålitelige.