Gir teppegulv et godt inneklima?

Gratisavisen Byavisen i Trondheim har idag 12. oktober 2005 et oppslag med overskriften: Tepper gir bedre inneklima.

De viser til en rapport fra en undersøkelse i Tyskland. Det ble funnet at mengden svevestøv inne var lavere der det var teppegulv enn i boliger med glatte gulv. Både den tyske og den danske pasientforeningen for astma og allergi har godkjent de teppene det gjelder og går god for rapporten.

Kan vi nå satse på teppegulv tross de tidligere advarslene?

SVAR:

Jeg har sett oppslaget om dette.

Byavisen lever av sine annonsører og kontrollerer neppe kildematerialet. Det er alltid nødvendig å studere kildematerialet grundig og kritisk før en sprer "informasjon" som dette, se Media, myter og halve sannheter. Den tyske undersøkelsen er foreløpig ikke publisert i noe vitenskapelig tidsskrift, og derfor mangler helt avgjørende opplysninger.

Tilsvarende funn er gjort tidligere og ble slått stort opp av teppeindustrien, men oppslagene stilnet for en periode da det ble vist at slike funn bare gjaldt relativt nye teppegulv, mens det var motsatte forhold ved eldre teppegulv, se Teppelitteratur.

I en større konferanse om teppegulv arrangert av Teppeleverandørenes Landsforening i 1994  ble det opplyst fra Teppeleverandørene selv at bruk av teppegulv forutsetter daglig renhold fra første dag med god støvsuger med roterende børster og et systematisk hovedrenhold med dyprensing årlig (helst halvårlig avhengig av belastningen). Meget få husholdninger, barnehager, skoler har utstyr og mulighet (samt økonomi) for dette.

Les mer om teppegulv.

Det er skuffende at både tyske og danske allergiforeninger har godkjent rapporten fra den tyske undersøkelsen uten at noen har kunnet vurdere den vitenskapelige sannhetsverdien. Det reiser tvil om troverdigheten ved pasientforeningenes «garantier».

(14. oktober 2005)

Red.anm:
Teppegulv gir fortsatt helserisiko. En gjennomgang av litteraturen viser at bruk av teppegulv kan knyttes til økt risiko for forverret astma og allergi. Det bør derfor fortsatt utvises varsomhet ved bruk av teppegulv i skoler, barnehager og kontorer, skriver en faggruppe fra Arbeidstilsynet og Folkehelseinstituttet i siste utgave av NAAFs fagblad Allergi i Praksis, nr. 2-2016.