Høns, fjærkre

(Ill.: Corel ©)

Også fjærkre av ulike slag kan gi allergi, men slik allergi er ikke på langt nær så hyppig som man trodde før (se Fugler, fjær og dun).

Diagnosen  er ikke alltid lett å stille  ut fra sykehistorien. Allergitesting  med hudtest (prikktest) og blodprøver er ikke helt pålitelige fordi preparatene ikke er gode nok. Tidligere var det mange av dem som ble testet, som feilaktig fikk diagnosen ”allergisk mot fjær” fordi preparatene ga falsk positive reaksjoner.