Hund

Hunder gir fra seg meget aktive allergener både fra hud, hår og i spyttet.

Mange allergikere beskriver reaksjoner på noen hunderaser  og ikke på andre (“på andres hunder, men ikke vår egen”), men de viktigste allergenene fra hund er funnet i alle undersøkte hunderaser. Forskjellene skyldes som oftest forskjeller i mengden dyrestøv som pustes inn, men det hender ikke sjelden at kjærligheten til kjæledyret får eieren til å fortrenge virkeligheten.

 (Ill.: Corel©)

I tillegg til de vanligste hundeallergenene (hovedallergen (Can 1))er det også funnet hundeallergener som er spesielle for bestemte rasere, men det er vanligvis slik at man blir allergisk mot hovedallergenet og den hunden som man har hjemme. “Allergisikre” hunder finnes ikke.

Diagnosen “hundeallergi” er vanligvis meget lett å stille  ut fra sykehistorien.

 Allergitesting både med hudtest (prikktest) og blodprøver med preparater fra hund er  meget pålitelig og treffsikker.