Ku

(Ill.: Corel ©)

Også ku kan gi fra seg relativt aktive allergener, selv om de ikke virker så kraftig som allergenene hos hest. Det er ikke vist noen sammenheng mellom inhalasjonsallergi mot ku og allergi mot kumelk som er ganske vanlig særlig hos barn, eller med allergi mot kjøtt (som er sjelden).

Diagnosen allergi mot ku er vanligvis  ganske lett å stille  ut fra sykehistorien.

Feilkilde er når det rapporteres reaksjoner i fjøs. DEa kan det være andre allergenkilder som høy (gresspollen) eller det kan være en irritantreaskjon på grunn av gjødsel (ammoniakkgasser) etc.

Allergitesting både med hudtest (prikktest) og blodprøver med preparater fra ku er pålitelig og treffsikker – men avhengig av riktig preparatvalg.