Museår og allergier

Det kommer mange spørsmål om mus for tiden. Musene har trukket inn til plage for mange, kanskje særlig på Sørlandet. Noen spør om en kan bli allergisk mot slike ville husmus. 

(Ill. fra http://www.nature-shetland.co.uk/)

Allergi mot mus og rotter

Allergi mot mus er ganske vanlig hos barn og unge som har hatt mus som kjæledyr, og er særlig hyppig  hos voksne som arbeider med mus i laboratorier. I slike tilfeller er eksponeringen velkjent, og årsaksdiagnosen er lett å stille. Annerledes er det for vill husmus. Eventuell forekomst av allergi mot husmus kan selvfølgelig bare påvises hvis det gjennomføres undersøkelse med henblikk akkurat på dette. Da må pasienter testes med det rette allergenet samtidig som det blir undersøkt om disse allergenene finnes i miljøet deres.

Hovedallergen fra mus er analysert og finnes i ren form (Mus m 1). Med bruk av dette allergenet  er det funnet  allergener fra husmus i veldig mange boliger. I  land hvor dette har vært undersøkt ( særlig USA), er det funnet betydelige mengder av dette allergenet både  i husstøv samlet fra gulv i kjøkken og soverom og på svevestøv i mange boliger.

Der det er påvist, har mange barn positive allergitester   og astma med allergi mot husmus (Cohn et al). Utvikling av allergi (sensibilisering) mot ville mus rapporteres allerede i første leveår (Phipatanakul et al, 2005). Det samme gjelder allergi mot ville rotter (Perry et al 2003).

Hyppigst er slike funn gjort i kjerneområder i storbyer hos familier med dårlig boligstandard, men også hos middelklasse med  bedre boliger og på landet (Matsui et al 2004).

Undersøkelser og testing på slik allergi gjennomføres vanligvis ikke i Norge, og vi vet ikke hvor meget det betyr her.

Litteratur

Cohn RD, Arbes SJ Jr, Yin M, Jaramillo R, Zeldin DC (2004): National prevalence and exposure risk for mouse allergen in US households. J Allergy Clin Immunol;113:1167-71.

Matsui EC, Wood RA, Rand C et al (2004): Mouse allergen exposure and mouse skin test sensitivity in suburban, middle-class children with asthma. J Allergy Clin Immunol. 113:910-5.

Perry T, Matsui E, Merriman B, Duong T, Eggleston P. (2003): The prevalence of rat allergen in inner-city homes and its relationship to sensitization and asthma morbidity. J Allergy Clin Immunol;112: 346-52.

Phipatanakul W, Celedon JC, Weiss ST et al )(2005): Mouse exposure and wheeze in the first year of life.  Ann Allergy Asthma Immunol. 94: 593-9. 

(Sist oppdatert 31. mars 2006)