Oppvarmet støv kan være særlig helseskadelig

Oppvarming av støv fører til frigivelse av små partikler og flyktige stoffer allerede ved temperaturer som ovner og lamper gir. Tester som er utført i cellekulturer i et nytt (2004) norsk doktorgradsarbeid av Mette Mathiesen, viser at flere av cellens vanlige reaksjoner blir hemmet når de utsettes for de frigitte stoffene: Lungecellene deler seg ikke som de skal, og aktiviteten i cellenes «kraftverk», mitokondriene, blir svekket.

De hvite blodcellene er selve bærebjelken i immunforsvaret. De reagerte heller ikke normalt da de samtidig ble utsatt for de frigitte stoffene og en kjent bakterie som vanligvis framkaller betennelse hos mennesker.

Siden forskningen er gjort på celler utenfor sitt vanlige miljø, kan ikke Mathiesen slå fast at akkurat de samme reaksjonene vil skje inne i menneskekroppen. Men resultatene fra celleforsøkene støttes av en ny svensk studie som har sett sammenheng mellom typiske inneklimaproblemer og bruk av elektriske ovner.

Les om dette i Forskning.no mars 2004.

Les også om støv og svevestøv og om hvordan du kan vurdere hvordan det er i din egen bolig -  i Boligserien.

(Sist oppdatert 7. april 2004)

Red annm: tillegg:
Se også artikkel om varmekilder og inneklima i Allergi i Praksis 2007.