Små kjæledyr

Hamster, marsvin, kanin og andre små kjæledyr.

Mange som holder smådyr som kjæledyr hjemme, blir allergiske mot dem. De fleste av dem har ganske sinte allergener i hud og hår.

Noen av dem skiller ut allergener også i spyttet, og rotter, for eksempel, skiller ut rikelig sinte allergener i urinen slik at støvet i buret og svevestøv blir forurenset av rotteallergenene.

Dessverre dukker det stadig opp anekdoter om pasienter som på grunn av allergi har skiftet fra ett dyr til et annet av en annen art -- og tåler det nye dyret. Det kan imidlertid bare være et tidsspørsmål, et dosespørsmål eller tilfeldig flaks. Det er ikke funnet noe dyr med hud (ikke nødvendigvis hår!) som ikke kan gi atopisk allergi.

Allergisikre dyr finnes ikke 

(Ill.: K.Aas) Marsvin er blitt vanlige kjæledyr

– og derfor er allergi mot marsvin blitt vanlig. 

Alternativene er skilpadde, krypdyr og akvariefisk - men her kan det være andre faktorer enn hensynet til allergi som bør styre beslutningene.

Angoraull er spesiell i denne sammenheng, for angoraull stammer fra kaninpels. Allergi mot kaniner forekommer hos mange barn (uten at det foreligger noen nøyaktige opplysninger om hvor hyppig dette forekommer i befolkningen). Sensibiliseringen som fører til slik allergi, skyldes nok mest at flere og flere barn holder kaniner som kjæledyr innendørs.

Ved dyrehårsallergi hos barn frarådes bruk av angoraull i en hver forbindelse.

Det gjelder også i barnehager der det før eller senere kan komme barn med allergi mot kaniner.

Diagnosen er vanligvis lett å stille  ut fra sykehistorien. Allergitesting både med hudtest (prikktest) og blodprøver med preparater fra dyrene er vanligvis pålitelig og treffsikker, men det kan være at legen ikke har det riktige preparatet for akkurat det dyret det gjelder.