Spesielle allergener

Pelsdyr og uvanlige dyr

Allergiske barn (Aas 1995) beskrives et tilfelle av allergi mot lemen. Det dreide seg om en amerikansk forsker som studerte noen biokjemiske sider av sinne. Han fanget inn et stort antall levende lemen i den norske fjellheimen.

Som kjent sies det om lemen at den kan bli så sint at den ”sprekker”. Den sprekker ikke, men kan falle død om. Så satt forskeren og dissekerte slike sinnatagger med  nesen like over skrottene. Fra før hadde han pollenallergi, og etter noen måneders arbeid med lemen begynte han å nyse, hoste og fikk astma. Testing med spesialpreparater bekreftet at han var blitt allergisk mot lemen.

Levende pelsdyr (i pelsdyroppdrett) og pelsdyr brukt som kjæledyr (ilder o.l.), medfører risiko for å utvikle allergi i likhet med alle andre dyr som har hud og slim (sekreter). Nå er det noen som har begynt å holde tamme ilder, og da er grunnlaget lagt også for å utvikle allergi mot ilder.

Teoretisk sett kan en utvikle atopisk allergi mot hva som helst av ting og materialer som inneholder litt eggehvitestoffer (proteiner). Det avhenger av allergisk disposisjon, hva man kommer i kontakt med og hvordan, og av forskjellige uheldige omstendigheter som kan sammenfattes som uflaks.

Gjennom tidene er det da også rapportert mange tilfeller av ulike sjeldne allergier, og noen blir vel aldri rapportert.

Noen allergier som var vanlige tidligere, er blitt ganske sjeldne nå fordi det aktuelle stoffet ikke brukes så mye lenger. Slik er det for eksempel for allergi mot alfagress som tidligere ble brukt mye i møbelstopp. På den annen side dukker det opp andre stoffer i mer vanlig bruk enn før, og da kommer det gjerne flere tilfeller av allergi mot dem. 

Blant ”nye” og spesielt aktive allergenkilder kan nevnes naturlig lateks og rød mygglarve i akvariefôr.

Lateks

Naturlig lateks forekommer i mangt og meget. Disse allergiene har vist betydelig økning. Reaksjonene kan være meget alvorlige.

For få år siden forekom slike allergier nesten bare hos innfødte som tappet lateks fra trærne bl.a. i Indonesia. Så dukket de opp hos barn som hadde vært gjennom en spesiell operasjon med mye nærkontakt med kirurgens latekshansker. I de siste 10-15 årene har antall tilfeller økt kraftig med reaksjoner hos tannlegen, ved lek med ballonger osv.

Et område som krever særlig oppmerksomhet er lateks i kondomer og pessarer. Lateksallergi kan her føre til meget alvorlige reaksjoner i tillegg til vansker med kjønnslivet. Durex fører et kondom som skal være garantert fritt for lateks: «Avanti» plastkondom.

Akvariefôr

Rød mygglarve har fått økende anvendelse som fôr for akvariefisk. Det inneholder meget potente allergener. Under foringen blir det gjerne sølt litt, slik at dette kommer i husstøvet.

Tysk kakerlakk

Kakerlakker

I sydligere land er allergi mot  kakerlakker (og avføringen dens) ganske vanlig. Slik allergi er dukket opp her i Norge de siste årene, særlig på sør-vestlandet.

Pollen fra ragweed (beiskambrosia)

I USA er ugresset ragweed (i planteslekten Ambrosia) den aller hyppigste årsaken til høysnue og pollenastma. I flere år har det vært observert Ambrosia artemisiifolia også i Norge, men bare spredt og mest i nærheten av internasjonale flyplasser og havneomnråder, men nå er det sett flere av dem. Hvis den klarer å formnere seg i vårt kjølige klima, kan den komme til å skape store allergiproblemer. Planten likner på burot, og her i landet vil den blomstre ganske sent på høsten. Se oppslag i VG.

Diagnosen

Ved mistanke om uvanlige allergier av betydning bør en konsultere allergispesialist. Sykehistorien kan ofte gi holdepunkt for spesielle mistanker hvis lege og pasient går grundig nok til verks i samtalene. Det er imidlertid et utall av muligheter, så det er avgjørende at egenobservasjonene er gode. Symptomene i seg selv kan ikke peke ut en spesiell allergenkilde.

For mange allergenkilder mangler legene  brukbare testpreparater. Flest er tilgjengelig for blodprøvetesting. 

Siste oppdatering 6. mai 2003