Spørsmål om muggsoppbeskyttelse.

I jobben min med å selge filter, tar jeg ofte luftprøver for å se om det er muggsopp i luften. I tillegg har jeg begynt å få en del oppdrag av andre for å sjekke boliger om det er muggsopp. 

I forbindelse med disse oppdragene bør jeg beskytte meg på noen måte, bruke munnbind etc?

Jeg var på et seminar som Norsk Innemiljøorganisasjon holdt i vår. Der fortalte en som hadde vært ansatt hos NTNU i Trondheim at han var 38 år og uføretrygdet på grunn av problem med muggsopp på arbeidsplassen. Han hadde i tillegg arbeidet som skadekonsulent ved fuktskader tidligere og dette kunne ha hatt medvirkende årsak.

Jeg merker at jeg blir påvirket av at det er muggsopp i en bolig etc. Jeg har også merket at hvis det er mye muggsopp et sted, og en kommer når de tørker opp og sender ut gass, så blir man trøtt.

(7. september 2005)

SVAR:

Ved alle tiltak med muggsoppsanering kan det fyke mye slik at man må bruke støvmaske (vanlig munnbind er ikke bra nok). Hvis du eksponeres mye for brukte filtre med muggsoppvekst, bør du nok også beskytte deg slik.

Ved vanlig prøvetaking på overflater uten åpning og avdekking er det imidlertid ikke vanlig å bruke maske, men hvis du har merket ubehag under slikt arbeid, skader det jo ikke å beskytte seg ekstra.

Ordentlig beskyttelse er et krav for alle som er allergiske mot muggsopper eller har kjent arvelig risiko for allergi (f.eks med tidligere atopisk eksem eller høysnue o.l.).  Risikoen er ellers avhengig av muggsoppart (som du jo ikke kjenner på forhånd). Les om Tiltak mot muggsopper.

Det er riktig at noen prøvetakere og særlig saneringspersoner er blitt alvorlig syke.

(Sist oppdatert 7. september 2005)