Allergenkilder og allergener

Allergener og -kilder ved atopisk allergi

De fleste allergener ved atopisk allergi (IgE-avhengig allergi) er proteiner fra naturen selv i vanlige allergenkilder som pollen, muggsopper, husstøvmidd, ulike dyr og matvarer.

  • «Alt» kan gi allergi under uheldige forhold. 
  •  For mennesker med atopisk allergi er naturen den verste «forurenser». 
  •  Allergenkildene kan deles inn i «fareklasser». 
  •  Hver allergenkilde inneholder vanligvis mange ulike allergener (molekyler) med forskjellig evne til å  gi allergi(reagere med IgE-antistoffer).
  • Noen av allergenene finnes i forskjellige allergenkilder og er årsak til kryssreaksjoner, (f.eks. mellom pollen fra de fleste gressorter, mellom bjørkepollen og rått eple/gulrot)
  • Allergener for atopisk allergi (IgE- avhengig allergi) er som oftest proteiner, men noen stoffer (f.eks. penicillin) kan binde seg til proteiner i kroppen og slik bli et fullverdig allergen 

Velg også fra undermenyene:

Noen allergener er mer virksomme og "sinte" (potente) enn andre, se Fareklasse 1.

Ved atopisk allergi er det mest allergenkilder fra naturen selv som utløser reaksjoner, dvs organiske materialer som inneholder proteiner (ulike eggehvitestoffer).

Hver naturlig allergenkilde (pollen, husstøvmidd, hundeflass, kattespytt, fisk, egg) er bygd opp av mange forskjellige stoffer. For IgE - betinget allergi er det proteinene som betyr noe, og i hver allergenkilde er det mange forskjellige proteiner.

Så godt som alle stoffer som  inneholder naturlige eggehvitestoffer, kan sannsynligvis gi IgE-mediert allergi under uheldige forhold. Det er imidlertid noen naturlig forekommende allergenkilder som gir IgE-betinget allergi hyppigere - og til dels også sterkere - enn andre.

Dette har sammenheng både med hvor hyppig de forekommer i nærmiljøet (og spesielt i husstøv som pustes inn jevnlig) og i kosten, og med spesielle egenskaper hos stoffene.

Ut fra hvor hyppig de forekommer, og hvor sterkt de pleier slå ut, kan allergenkildene deles i forskjellige fareklasser.

I fareklasse 1 finner vi allergenkilder som stadig finnes i de fleste husstøv eller periodevis finnes svært rikelig i luften inne eller i uteluften. De skal omtales kort hver for seg. Også for mat er det ulike fareklasser