Allergisk mot kjæresten?

Allergi mot partneren?

Gjennom årene er det kommet mange henvendelser med temaet:  "Allergi mot kjæresten?". Det dreier seg om et mangfold av problemstillinger og så individuelle reaksjoner  at det er vanskelig å skrive noe generelt om det.

Nå er det imidlertid på kort tid kommet slike spørsmål fra flere hold. Det kan være at disse henvendelsene representerer "toppen av isfjellet", for dette er et tabubelagt område for mange. Tiden er kanskje moden for en oversikt over de vanligste fenomenene når et menneske reagerer med (tilsynelatende) fysisk overfølsomhet ved intimt samvær med partneren.

"Tilsynelatende" står her for å markere at parforhold gjerne er så følelsesmessig ladet at noen situasjoner kan gi mistanke om at reaksjonene kan være  kroppslige signaler på psykiske problemer (psykosomatiske reaksjoner). Slike mistanker kan styrkes av at  plagene som oppstår i samværet med partneren, skaper problemer som kan gi sekundære psykiske utslag.

Her  kan en  imidlertid ikke stille diagnosen "psykosomatisk reaksjon" uten å ha utelukket at det dreier seg om kroppslig (somatisk) overfølsomhet etter grundige undersøkelser.

Det kan dreie seg om forskjellige former for og utslag av overfølsomhet. Uten å ha noen statistikk over dette, virker det som utslag av atopi og atopisk, IgE-avhengig allergi er vanligst i denne sammenhengen. I alle fall må dette alltid tas med i de tilfellene som rapporteres av personer med tidligere eller aktuell atopisk allergi  eller atopiske sykdommer. 

Reaksjonene kan skyldes noe i miljøet eller i mat eller drikke som paret  nyter, men bare når de er sammen. De kan skyldes noe som finnes eller skjer i sengen. De kan skyldes intim kontakt mellom hud, slimhinner, kroppsvæsker.

Årsaker som må vurderes blir da: 

  • Allergi eller intoleranse for noe i mat, drikke eller miljø i den situasjonen paret har tilrettelagt for å  kose seg sammen.
  • Allergi mot dyr som partneren har vært i nær kontakt med.
  • Uttalt allergi mot noe partneren har spist -  med overføring av allergenene med kyss (se "Farlige kyss").
  • Uttalt allergi mot husstøvmidd om det er mye av dem i partnerens seng.
  • Atopiske hudreaksjoner ved uttalt allergi mot enzymer fra vaskemidler i partnerens sengetøy (etter dårlig skylling av klesvasken).
  • Snue, konjunktivitt  og / eller astma på grunn  av hyperreaktivitet med reaksjoner på parfymer eller andre irritanter som partneren bruker.
  • Oppbluss av atopisk eksem, evt  urtikarielle vabler fremprovosert av økt kroppsvarme og gnissing under samleie (  )
  • Allergi mot lateks og reaksjon på lateks i kondom eller pessar.
  • Allergi eller intoleranse mot p-piller (se medikamentintoleanse). 
  • Allergi mot mannens sæd (1) (2 red. anm).

Litteratur:

(1) Weidinger S, Ring J, Kohn FM.(2005): IgE-mediated allergy against human seminal plasma.  Chem Immunol Allergy. 2005;88:128-38.

(2)  Borres M. Allergier mot sitronkjerner, helsedrikker og sex. Allergi i Praksis 1 - 2017.