Er fiskeolje (også haiolje i vaksinen mot svineinfluensa) trygg for fiskeallergikere?

I en avisannonse står det at fiskeoljen er uten rester av fiskeprotein. Vil det si at fiskeoljen er så renset at det er trygt for en fiskeallergiker med anafylaktiske reaksjoner å bruke den?

Svineinfluensa-vaksinen som gis i Norge,er tilsatt hai-olje, er vaksinen trygg for fiskeallergikere?

(Spørsmål 28.oktober 2009)

SVAR:

Gode spørsmål!

1/Det er meget krevende og kostbart å rense fiskeolje 100% fri for proteiner. Kanskje man lykkes noen ganger, men neppe hver gang. Derfor er jeg skeptisk til utsagnet fra leverandøren (men har ikke ressurser til å motbevise det).

Derfor vil jeg fraråde bruken hos personer med hyperallergi mot flere sorter fisk (inkl sardin og lignende), se Hvor følsom kan man være?  

2/ Jeg har forsket mye på allergi mot forskjellige fiskesorter som brukes i Europa  (Aas, 1967) og var den første som renfremstilte det viktigste allergenet i fisk (et peptid – et lite fragment av et av proteinene). Hai  ble ikke undersøkt og har vært lite undersøkt av andre.

De fleste med allergi mot fisk har spesifikke allergier der noe er kryssreaksjoner fordi flere fiskesorter inneholder de samme proteinene, men noe skyldes spesifikk eksponering for ulike arter.

For den norske befolkningen som vanligvis ikke tilbereder hai og eksponeres for denne genuine fiskesorten, er det liten risiko for å reagere på haiproteiner. Et unntak kan kanskje være personer som har tilberedt håkjerring eller brugde, som er beslektet med hai. Det finnes ingen forskning som gir svar på det.

Haikjøtt blir anvendt litt  i japansk kosthold. En stor undersøkelse  der (Koyama et al, 2006) har vist at haiproteiner har liten evne til å binde seg til IgE i serum fra barn med allergi mot fisk. (IgE er det aktuelle antistoffet ved atopisk allerg)i. Hos noen få allergikere ble det dog funnet meget lave konsentrasjoner av IgE-antistoffer mot haiprotein, og det er rapportert ett tilfelle av allergi med astma etter eksponering for støv fra haibrusk i yrkessammenheng.

Konklusjon vedr vaksinen
Allergi mot hai er lite sannsynlig hos fiskeallergikere i den norske befolkningen, men kan teoretisk ikke utelukkes helt.

Den haiolje som brukes i influensavaksinen, må vi forutsette er blitt renset så godt som overhode mulig, men jeg kan ikke  garantere at den ikke inneholder spormengder av protein som ikke kan påvises med vanlige analysemetoder, men likevel en ytterst sjelden gang kan utløse IgE-mediert reaksjon ved hyperallergisk fiskeallergi.

Ingen som jeg vet om, kan gi noe sikkert utsagn om dette.

IgE-analyser for hai er ikke tilgjengelig annet enn i enkelte forskningslaboratorier og utføres ikke i Norge. Hyperallergiske fiskeallergikere som ønsker å få denne vaksinen, bør kanskje for sikkerhets skyld prikktestes med vaksinen før vaksinasjonen.

Hvis det er positiv reaksjon på dette, bør vaksinen unnlates. Er reaksjonen negativ, kan vaksinen gjennomføres, men personen bør være til observasjon med anafylaksiberedskap i minst 30 minutter etter injeksjonen. OBS! Dette gjelder bare ved kjent hyperallergi mot flere fiskesorter.

Litteratur:
Koyama H, Kakami M, Kawamura M et al (2006):Grades of 43 fish species in Japan based on IgE-binding activity Allergol Int. 55: 311-6.

Aas, K (1967): Studies of hypersensitivity to fish. Thesis. UiO. Universitetsforlaget.

(Sist oppdatert 29. oktober 2009)