Forbud mot bjørk i bomiljø?

Hei

Jeg skulle gjerne se bjørk faset ut fra bomiljø. Jeg er allergisk mot bjørkepollen og må holde meg innendørs i bjørkepollensesongen. Er det noe initiativ/lobbyvirksomhet for å etablere lovregulering av planting av allergifremmende planter i bomiljø/borettslag? Jeg har tenkt å foreslå fjerning av bjørk fra borettslaget, finnes det informasjonsmateriell jeg kan presentere for styret i borettslaget for å få gjennomslag for dette? 

(14. mai 2006)

SVAR:

Dessverre for deg og tusener på tusener av andre som plages av allergi mot bjørkepollen - det er små muligheter for å få lovreguleringer om planting av slike allergifremmende  vekster i bomiljø. Heller ikke naboloven fungerer i denne sammenhengen. Man er avhengig av forståelsesfulle og snille naboer.

Til og med overfor myndigheter er det  vanskelig å få gjennomslag for anmodninger om  å unngå for eksempel bjørk i offentlige rom som bl.a. kloss innpå barnehager, skoler og sykehus.

Flere lokallag i Norges astma- og allergiforbund (NAAF) har slitt med dette spørsmålet. Sør Trøndelag fylkeslag av NAAF (se NAAF Region Midt) har mye erfaring fra slike fremstøt og står bak publikasjonen «Gode råd er grønne»  der du kan hente all nødvendig informasjon om pollenallergi og om så vel allergivennlige som allergifremmende vekster. 

Det er mange grunner for motstand mot å fjerne bjørk. Det er så mange av dem, og det er også flere tresorter som sprer allergifremmende pollen med vinden. Slike pollen kan komme i store mengder fra det fjerne, selv om konsentrasjonen blir størst  fra nære kilder.

Mange ikke-allergikere er glade i trærne; som jo er vakre - og det som er vakkert, øker trivselen og kan virke positivt på helsen. 

Så du er avhengig av forståelse og stor velvilje i borettslaget. Kanskje det er mange andre der som er allergiske og vil støtte deg?

(Sist oppdatert 15. mai 2006)