Pollen høyt opp i høyhus?

Hei

Noen sier at hvis du bare kommer høyt nok over bakken er det ikke pollen. Stemmer det at hvis man bor i en høy etasje kan man slippe unna pollen? I så fall, hvor høyt opp må man?

(Spørsmål 18. februar 2006)

SVAR:

Vindbårne pollen som er årsak til luftveisallergier (høysnue etc) følger luftstrømmer og vind. Særlig raklepollen kan forflytte seg mange mil med vinden og kan nå høyt opp i luften. Gresspollen forflytter seg over noe kortere avstander, men også de kan blåses høyt og langt.

Den som aller først viste at pollen er årsak til høysnue og pollenallergisk astrma  (Charles Blackley i 1872), viste også at gresspollen flyter høyt oppe i luften. Han sendte opp ballonger som pollen kunne klistre seg til,og som han så studerte i mikroskop1/. Så uansett hvor høyt opp man bor, risikerer man å få inn pollen.

Mengden vil være avhengig av vind og luftstrømmer. På varme sommerdager med mye frislipp av pollen, vil varmluft med pollen også stige oppover og kan  -hvis forholdene er uheldige, tvinges opp langs ytterveggen på blokker og høyhus. Da vil forskjellige luftstrømmer og -virvler langs veggen avgjøre om plollen kommer inn i leilighetene (der vinduer og lufteluker er åpne).

Det kan kanskje virke litt spesielt å tenke på  pollen nå i februar som det er kaldt og snørikt mange steder, men noen steder i Norge har det allerede vært ganske vårlig, og de første raklepollen  kan tenkes å komme i luften i løpet av  en uke eller to. Det kan være lurt å starte forberedelsene særlig for pollenallergikere som bor sør eller sørvest i landet! Se Pollen kommer inn. Se også  Gode råd er grønne. I den boken står det mye om pollen som kan gi plager.


1/ Blackleys eksperimenter er beskrevet  "Allergiforskning. Fra eventyr og gjetning til eksakt vitenskap" i boken Allergi og astma.Utfall om anfall (Kjell Aas, Universitetsforlaget 1981, ISBN 82- 00-05631-7, s94-106. 

(Sist oppdatert 18. februar 2006)