Allergenkilder i fareklasse 1

Inhalasjonsallergener Matallergener

Pollen fra vindbestøvede plater: or, hassel, bjørk, gress, burot

Egg
Dyr av alle slag Fisk
Husstøvmidd og lagermidd Nøtter, mandler (marsipan)
Visse muggsopper Peanøtter
Hvetemelstøv Skalldyr
Støv/damp fra matallergenkilder Kumelk er i fareklasse 2

I tillegg finnes en del allergenkilder som virker like hissig hvis eksponeringssituasjonen er uheldig. Som eksempler kan nevnes naturlig lateks og rød mygglarve (brukes mye som fôr til akvariefisk).

Fareklasse 2, 3 og 4, (dvs ganske trygg) for matvarer er listet opp mer detaljert i kapitlet om allergi mot mat.