Allergener og -kilder ved atopisk allergi

Ved atopisk allergi er det mest allergenkilder fra naturen selv som utløser reaksjoner, dvs organiske materialer som inneholder proteiner (ulike eggehvitestoffer).

 

  • «Alt» kan gi allergi under uheldige forhold.
  • For mennesker med atopisk allergi er naturen den verste «forurenser».
  • Allergenkildene kan deles inn i «fareklasser».
  • Hver allergenkilde inneholder vanligvis mange ulike allergener (molekyler) med forskjellig evne til å gi allergi(reagere med IgE-antistoffer).
  • Noen av allergenene finnes i forskjellige allergenkilder og er årsak til kryssreaksjoner, (f.eks. mellom pollen fra de fleste gressorter, mellom bjørkepollen og rått eple/gulrot ) Allergener for atopisk allergi (IgE- avhengig allergi) er som oftest proteiner, men noen stoffer (f.eks. penicillin) kan binde seg til proteiner i kroppen og slik bli et fullverdig allergen

Hver naturlig allergenkilde (pollen, husstøvmidd, hundeflass, kattespytt, fisk, egg) er bygd opp av mange forskjellige stoffer. For IgE - betinget allergi er det proteinene som betyr noe, og i hver allergenkilde er det mange forskjellige proteiner.

Så godt som alle stoffer som  inneholder naturlige eggehvitestoffer, kan sannsynligvis gi IgE-mediert allergi under uheldige forhold. Det er imidlertid noen naturlig forekommende allergenkilder som gir IgE-betinget allergi hyppigere - og til dels også sterkere - enn andre.

Dette har sammenheng både med hvor hyppig de forekommer i nærmiljøet (og spesielt i husstøv som pustes inn jevnlig) og i kosten, og med spesielle egenskaper hos stoffene.

Ut fra hvor hyppig de forekommer, og hvor sterkt de pleier slå ut, kan allergenkildene deles i forskjellige fareklasser.

fareklasse 1 finner vi allergenkilder som stadig finnes i de fleste husstøv eller periodevis finnes svært rikelig i luften inne eller i uteluften. De skal omtales kort hver for seg. Også for mat er det ulike fareklasser.

   Finn ut om det du reagerer på, er allergenkilder eller irritanter

  • Er du allergisk, finn ut hvor allergenkildene finnes – også i det skjulte – og unngå dem best mulig
  • Hvis du noen ganger ikke kan unngå kontakt med viktige allergenkilder, bør du vurdere bruk av forebyggende medisiner (Spør legen!)
  • Er det atopisk allergi hos noen i nær familie, bør du overveie egen eller dine barns risiko, og om du skal prøve å unngå de ”sinteste” allergenkildene i din egen bolig.
  • Venter du besøk av noen som er allergiske, bør du tenke gjennom hvordan du skal unngå at de blir dårlige. Vis hensyn!