Allergirisiko for barn

et er mulig til en viss grad å anslå risiko for allergiutvikling. Det gir også grunnlag for forebyggende tiltak.

Barn blir født inn i en verden med mye som kan gi støtet til allergiutvikling. Mye -men ikke alt -kan forebygges med  omtanke og kunnskap om risiko og de sinteste allergenkildene ("Fareklasse !) 

Forekomst av atopisk allergi i familien

Risiko for hvert nytt barn for å få atopi

Begge foreldre med samme atopiske sykdom

                70 %   

Begge foreldre med atopi, men ulik sykdom

               40-50 %

En av foreldrene med atopi

               20-30 %

Ingen foreldre, men søsken med atopi

               20-30 %

Ingen  kjent atopi i familien

              12- 15% 

Om arveanlegget ikke er av det aller sterkeste, kan mange allergier forebygges fordi du bare kan bli allergisk mot ting du er i nær kontakt med gjennom kortere eller lengre tid.

Aller viktigst er forholdene hjemme, for det er der man er aller mest.

Har barnet arvelig risiko for atopisk allergi, kan du for eksempel vanligvis unngå allergi mot katter og hunder om familien lar være å holde katt og hund hjemme (les om dyrehold) og gjennomføre tiltak mot husstøvmidd, få til et godt innemiljø hjemme og  - for all del - unngå at barnet blir utsatt for tobakksrøyk inne (og i mors liv).

NB! Nyere undersøkelser 1/  har vist at det meste av øking av forekomst av astma ikke er knyttet til allergi, men til ikke-allergisk astma. Da er innemiljø og (kanskje) også noe i kosten særlig viktig

Se Godt innemiljø hjemme i www.inneklima.com 

og

Godt innemiljø for barn i www.innemiljo.net

Se Allergirisiko for barn

Litteratur:

Thomsen  SF et al (2004): Change in prevalence of asthma in Danish children and adolescebnts. Ann Allergy Asthma Immunol 92: 506-11

(Sist oppdatert 4. februar 2005)