Allergisk lungebetennelse

Eksogen allergisk alveolitt er en sjelden lungesykdom, men forekommer blant annet hos gårdbrukere og arbeidsfolk i kornproduksjon.

Det er en allergisk betennelse (inflammasjon) som har mye til felles med infeksjonsutløst lungebetennelse, og mange har et preg av astma eller astmatisk bronkitt. Samtidig får pasienten litt feber og føler seg slapp, uvel og dårlig. Akutte forverrelser opptrer med symptomer 6-24 timer etter den aktuelle allergenkontakten.

Dette er ikke knyttet til atopi og immunglobulin E (IgE), men skyldes en overreaksjon av IgG antistoffer.

Dette skyldes vanligvis inhalasjon av spesielle soppsporer i store mengder. I vårt land er det mest ved inhalasjon av soppinfisert sagbrukstøv eller støving fra korn med mye muggsoppvekst.

Ved utilstrekkelig tørking av høy og korn kan muggsopper trives i lagrene. Mange i landbruket utsettes for dette, og kan få høye konsentrasjoner av de spesielle IgG antistoffene uten å bli  syke. Det kan faktisk bidra tilo å beskytte dem mot utvikling av atopisk allergi! (se Hygieneteorien). 

I enkelte tilfeller finnes allergenkildene i pasientenes hjemmesituasjon. Noe av det vanligste av dette er «bird fanciers disease», der pasienten reagerer på allergiutløsende stoffer i fugleskitt og urin som inhaleres med støv fra fuglebur eller dueslag etc.

Tilstanden krever undersøkelse og behandling i sykehus. Ubehandlet kan den føre til uhelbredelige lungeforandringer (lungefibrose).

Behandling

All kontakt med de skyldige allergenkilder må unngås. Vanligvis dreier det seg om yrkesallergier, og sykmelding er ofte tilstrekkelig «sanering», men må opprettholdes til allergenkildene er fjernet fra arbeidsstedet. Dette kan være særlig vanskelig, ikke minst i sagbruk og landbruk. Da må spørsmålet om endring av jobb og arbeidssted drøftes. I noen tilfeller kan det bli nødvendig med kostbare endringer. 

Kortison (kortikosteroider) har slående effekt. Dette må styres nøye og hører til spesialistarbeid i sykehus. Antibiotika har ingen plass i behandlingen